Slik krever du hjem dine forfedre fra hodeskallesamlingen

Om du mistenker at dine forfedre er blitt gravd opp og brukt til raseforskning, kan du be om en gjenbegravelse.

Samiske hodeskaller utstilt tidligere på De Schreinerske samlinger.

RASEFORSKNING: Over 1000 graver ble tømt for samiske levninger mellom 1820-1958. I dag oppbevares materialet til eventuell fremtidig forskning.

Foto: John Petter Reinertsen / Samfoto

NRK har laget en kort guide for hvordan familien din kan gå frem for å få hjem slektninger som ble gravd opp i raseforskningens navn.

 • Se i kartet om samiske levninger er gravd opp fra din bygd, by eller nærområde og er plassert kjelleren på De schreinerske samlinger på Universitetet i Oslo.
Laster kart, vennligst vent...

Kartet er lagd på bakgrunn av en oversikt NRK har fått fra Universitetet i Oslo.

 • Steg 1.

Om samisk skjelettmateriale kan identifiseres til en navngitt person, kan avdødes etterkommere i rett linje kreve skjelettmaterialet utlevert for gravleggelse/gjenbegravelse. Ifølge UiO skal det ikke være noen flere identifiserbare levninger i samlingen.

 • Steg 2

Levninger kan også utleveres til personer som ikke er i slekt i rett linje. Da må sakene behandles individuelt og beslutninger foretas etter skjønn.

 • Steg 3.

Sametinget kan bistå med å forsøke å spore opp eventuelle slektninger.

 • Steg 4.

Universitetet i Oslo forvalter den samiske delen av samlingen på vegne av Sametinget. Sametinget har rett til å få utlevert alt eller deler av det samiske skjelettmaterialet for annen oppbevaring/plassering enn ved Universitetet i Oslo. Det inkluderer også gjenbegravelse.

 • Steg 5.

Kontaktinformasjon;

 • UiO, Institutt for medisinske basalfag ekspedisjon; 22 85 10 81.
 • Epostadresse for spørsmål om De Schreinerske Samlinger: dss-contact@basalmed.uio.no
 • Eventuelle krav eller forespørsler kan stiles til Institutt for medisinske basalfag v/Universitetet i Oslo.
 • Sametinget - 78 47 40 00 - samediggi@samediggi.no

Vær oppmerksom på at alle saker er unike. Sakene må behandles hver for seg og kan få forskjellige utfall. Dette kan ta flere år.

De Schreinerske samlinger på Universitetet i Oslo inneholder hodeskaller og skjeletter fra 1062 samiske personer som ble tatt til raseforskning fra 1820-tallet til 1958. Nå oppbevares de til ordinær forskning på UiO.

Korte nyheter

 • Muotka velges offisielt

  Det niende Sameting ble i kveld kl. 17 offiesielt konstituert. Torsdag morgen skal møtelederskapet velges. Deretter velges Silje Karine Muotka (NSR) offisielt som Sametingets president og sametingsrådet presenterer sin politiske erklæring. Det skal også velges representanter til Samisk parlamentarisk råd.

  Loga sámegillii

  Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Tørfoss galgá dárkkistit Sámedikki

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK