Ugyldig skuterløype

Den nye skuterløypa som er foreslått i Vadsø er så dårlig utredet at et eventuelt vedtak kan bli ugyldig. Det skriver Fylkesmannen i Finnmark i sin høringsuttaelse. Fylkesmannen mener at særlig hensynet til frilftslivet er for dårlig ivaretatt. Også fylkeskommunen har gått imot løypa, som etter planen skal knytte sammen løypene på begge sider av byen.