NRK Meny
Normal

- Vennskapet med gruvesjefen uproblematisk for reindrifta

Vennskapet og de nære relasjonene mellom Store Norske-sjef Robert Hermansen, kona Anne Cathrine Rørholt og tidligere NRL-leder Aslak J. Eira skaper debatt innen reindrifta.

Čájáhusgovva
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

SE SAKEN

- Dette er helt uproblematisk. Jeg har tillit til at folk klarer å skille mellom privatliv og den jobben de gjør for selskap eller organisasjon, sier lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara til NRK Sámi Radio.

GULDAL: Nils Henrik Sara

Nestleder Ellinor Guttorm Utsi i NRL har en annen oppfatning.

- Det er litt rart at man har så nære relasjoner til næringen som er en av de største truslene mot reindrifta.

GULDAL: Ellinor Guttorm Utsi  

Store Norske Gull AS leter etter gull på Finnmarksvidda.

Tette bånd

Det nære forholdet mellom Store Norske-sjef Robert Hermansen, kona Anne Cathrine Rørholt og tidligere NRL-leder Aslak J. Eira får Guttorm Utsi til å føle seg utrygg.

 

Robert Hermansen

Robert Hermansen

Foto: Scanpix / NRK

Tidligere denne uka sa Robert Hermansen:

- Jeg har ikke engasjert meg i reindrifta for å skaffe Store Norske noen fortrinn i Finnmark.

NRL-leder Nils Henrik Sara sier alt har foregått ryddig og uten at regler er brutt.

- Jobbet for reindrifta

- Anne Cathrine Rørholt har jobbet for NRL i en mannsalder. Selv om hun er gift med Store Norske-sjefen, så har ikke dette gitt noen fordeler til selskapet, sier Sara.

Heller ikke Hermansens engasjement i det reineiereide selskapet Boalvvir BA er problematisk, mener Sara.

- Hermansen blander ikke rollene, sier han.

NRK Sámi Radio har flere ganger bedt om intervju med Anne Cathrine Rørholt, men hun har ikke ønsket å stille opp.

Robert Hermansen sier til Sámi Radio at dersom noen synes han har for mange "hatter" på seg, kan han gjerne gå av.

Frontet av Eira

I Aslak J. Eiras tid som leder i NRL, har Robert Hermansen og kona Anne Cathrine Rørholt fått sentrale posisjoner i reindrifta. Hermansen sa seg villig til å bli styreleder i Boalvvir da Eira spurte ham.

Aslak J. Eira

Aslak J. Eira

Foto: Katri Somby

Da selskapet Veahki BA ble stiftet i fjor sommer, ble Anne Cathrine Rørholt valgt til styreleder etter initiativ fra Eira.

Formålet med Veahkki BA er ”bedre reindriftens mulighet til å verne reindriftsområdene mot annen bruk som kan skade reindriften.”

Noen måneder senere tilbød Store Norske Gull AS observatørplass til NRL i selskapets styre. Dette avslo NRL-styret.

I løpet av de to siste årene har Store Norske Gull AS intensivert jakten etter gull på Finnmarksvidda, og har til sammen 169 letetillatelser.

Da NRL sa nei til styreplass i vinter kommenterte Aslak J. Eira:

- Dumt gjort. Reindrifta kunne fått gode muligheter til å påvirke virksomheten på et tidlig tidspunkt hvis man var i styret.

Overtok etter Rørholt

Tirsdag i denne uka holdt Veahkki BA generalforsamling.

Anne Cathrine Rørholt gikk av som styreleder og Aslak J. Eira overtok vervet.

- Rørholt sa allerede i fjor at hun bare skulle være med å starte opp selskapet, forteller NRL-leder Nils Henrik Sara.

Han avviser at dette har noen sammenheng med sameradioens fokus på forholdene.

Sier ja til Store Norske

Næringsdepartementet har nå gitt Store Norske formelt klarsignal til å lete gull i Finnmark.

Nils Mikkel Somby i Karasjok Flyttsamelag mener dette har foregått i det skjulte slik at reindrifta ikke kan protestere.

- Mineralvirksomhet vil føre til at reindrifta mister nye arealer, sier Somby.