Uenige om skyld i Tanavassdraget

Stang- og drivgarnsfiskere har delte meninger om hvorfor det er fanges mindre laks i Tanavassdraget.

Laksefiske i Tanaelva

Dette blir det mindre og mindre av.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Laksefisket er en viktig del av livet i Tanavassdraget; Norges største laksevassdrag.

Men de siste ti årene har antallet fangede laks i Tanavassdraget gått kraftig ned.

Tømmer elva

Johan Anders Bær er glad. Han har tro på at han får fisk i dag her i elva Karasjohka - med stang.

Johan Anders Bær

Johan Anders Bær, stang.

15. juni er det slutt på drivgarnfisket lengre ned i elva.

– Nå begynner endelig fisken å komme opp, sier Bær.

De siste årene har antall laks gått ned i Anarjohka og Karasjohka. Det sier de lokale stangfiskerne og legger skylda på drivgarnfiskerne nederst i Tanaelva.

– Hvorfor er det fisk i Lakseelva og Stabburselva? Hvorfor hører man ikke at de roper om at det ikke er laks der? Fordi det ikke er drivgarnfiske der, og det er det som tømmer elva, sier Bær.

Hver vår

Harald Johansen er på også fisketur, og kaster ut en av vårens siste garn.

– Jeg har fisket i femti år med drivgarn, hver vår. Våren er ikke den samme hvis jeg ikke får fiske med drivgarn.

Han synes ikke det er riktig å angripe drivgarnsfiskerne fordi det er lite laks i øveste del av Tanavassdraget.

21

Harald Johansen, garn.

– Det er andre årsaker til at laksestammen har minket, det er sikkert. Vi er ikke årsaken, fordi det har kanskje blitt nitti prosent færre drivgarnfiskere.

Ingen kan sikkert si hvor mye lakseantallet har minket.

Det som derimot er sikkert er at ingen foreslår å begrense sitt eget laksefiske.

Skylder på hverandre

Harald Johansen mener turistfisket ville vært det mest naturlige å begrense.

– Det er turistfisket i august som tar mye og ødelegger mest, sier han.

– Fiskekortene burde blitt dyrere, legger han til.

Johan Anders Bær vil derimot foretrekke å korte ned tiden for drivgarnfiske.

– Heller minske tidlig fiske, og starte drivgarnfisket 1. juni. Det hadde vært til hjelp. Også fiske til 15. juni.