Uavklart om gruvedrift i Kvalsund

Avklaring om gruvedrift i Kvalsund henger fortsatt i det uvisse. Klima- og miljødepartementet kan fortsatt ikke si når klagen på avgjørelsen om å tillate deponering av avgangsmasser i Repparfjorden, ferdigbehandles. Det var i mai i år at miljøorganisasjoner, Sametinget og Norske lakseelver klaga på tillatelsen Miljødirektoratet har gitt.