NRK Meny
Normal

Uavklart etter møte med statsminister Harper

– Møtet mellom First Nations-ledere og statsminister Stephen Harper i Canada ble ikke det møtet som mange av deltakerne og sympatisørene av Idle No More-bevegelsen håpet på, sier kommentator Per Klemetsen Hætta i NRK Sápmi.

Veiblokkering under Idle No More

Møtet i Canada ble ikke som forventet i følge NRK Sápmis kommentator. Bildet er fra veiblokkeringsaksjonen under Idle No More.

Foto: FRED CHARTRAND / Pa Photos

Per Klemetsen Hætta

Møtet mellom First Nations-ledere og statsminister Stephen Harper i Canada fant sted fredag i Ottawa.

Kravet fra blant andre Chief Theresa Spence har vært at møtet ikke bare skal være mellom urfolkene og statsministeren, men at generalguvernøren i Canada også skal delta på møtet.

Symbolsk viktig


Urfolkene i Canada har spesielt ønsket å gjøre regjeringen oppmerksom på det ansvaret den har i forhold til situasjonen på reservatene, men de er også bekymret for de såkalte Treaty Rights. De ble i sin tid inngått med den britiske kronen, og derfor har generalguvernørens tilstedeværelse vært ansett som viktig – ikke minst symbolsk.
Det var riktignok en seremoniell del hvor generalguvernør David Johnston deltok, men han satt ikke ved bordet i samtalene mellom representanter for First Nations og statsminister Stephen Harper.

Theresa Spence

Chief Theresa Spence møtte statsminister Stephen Harper.

Foto: FRED CHARTRAND / THE CANADIAN PRESS

Dilemma

Dette representerer nok et dilemma for urfolkene. Hvor hardt skal man stå på kravet om at generalguvernøren skal delta? Hans makt og rolle er symbolsk, hvor stor vekt skal tillegge hans engasjement?

Shawn Atleo, som er leder av The Assembly of First Nations, og andre har for sin del understreket at et viktig mål er nådd: man har fått statsminister Stephen Harper i tale.

Nå tar de til orde for at man viser ansvar, og blir med på prosessene fremover. I så måte er det en splittelse, både i lederskapet og også blant grasrota i Idle No More. Splittelsen skal nok ikke overdrives, uenighet om veivalg er ikke uvanlig i politiske prosesser.

Resultatet av fredagens møte er i hvert fall at statminister Stephen Harper har forpliktet seg til flere møter med ledere blant First Nations – da særlig Assembly of First Nations. Møtene skal ta for seg de basale behovene i reservatene – som skolegang og arbeid – men også landrettigheter og treaty rights skal på agendaen.

Utfordringer

Shawn Atleo og Assembly of First Nations vil få en utfordrende oppgave fremover. De skal være konstruktive i møtene med regjeringen, men vet samtidig at grasrota i Idle No More nå krever fundamentale endringer i Canadas urfolkspolitikk.