- Ja til et uavhengig Catalonia

Katalanerne strømmet til valglokalene i Barcelona i dag, og sendte et klart signal til Madrid: Vi vil være frie.

Valg i Catalonia

Marc Castellà og datteren Mariona (11) var tilstede da valglokalene åpnet i Barcelona tidlig søndag morgen.

Foto: Roger Manndal, NRK

Klokken 09.00 søndagsmorgen åpnet valglokalene over hele Catalonia .

I Barcelona strømmet folk til stemmeurnene og markerte sitt ønske om et fritt og uavhengig Catalonia.

– Jeg stemte ja!

Marc Castellá fikk hjelp av sin datter Mariona (11) til å slippe kovolutten i stemmeurnen. På stemmeseddelen hadde han krysset av for:

– Ja! Jeg stemte ja! Jeg vil ha et selvstendig Catalonia.

Ja til et uavhengig Catalonia

Flere titallstusen møtte opp for å støtte uavhangighetavstemningen i Barcelona i helga.

Foto: Roger Manndal, NRK

Omstridt avstemning

Uavhengighetsavstemningen har vært omstridt i Spania, og det har vært knyttet stor spenning til om det i det hele tatt ville bli noe valg.

Spanske sentralmyndigheter har nektet de regionale myndighetene i Catalonia å gjennomføre en offisiell folkeavstemning, og spansk høyesterett har avgitt en kjennelse om at den opprinnelige planen om en uavhengighetsavstemning er ugyldig.

Stemmegivningen i dag var derfor en symbolsk handling og et klokkeklart budskap fra katalanere til sentralmakten i Madrid:

- Vi krever vår uavhengighet.

Valg i Catalonia

Katalanerne er delte i spørsmålet omuavhengighet.

Foto: Roger Manndal, NRK

Annenrangsborgere i Spania

Muriel Casals

Muriel Casals, President Omnium Cultural.

Foto: Roger Manndal, NRK

Hos grasrotbevegelsen Omnium Cultural, som arbeider for å bevare og utvikle katalansk språk og kultur, har det vært en kraftig mobilisering fram mot valgdagen.

President Muriel Casals sier at uavhengighet er det eneste alternativ:

– Spanske myndigheter behandler katalanernes kultur, språk og økonomi dårlig. De behandler oss som annenerangs borgere.

Vårt framtidige forhold til Spania bør derfor bygges på et likeverdig naboforhold mellom to nasjoner.

– Bare nasjonalistisk propaganda

Rafael Arenas

Rafael Arnas, leder for Sociedad Civil Catalana, mener uavhengighet for Catalonia vil være en katastofe.

Foto: Roger Manndal, NRK

Rafael Arenas er en sentral skikkelse blant dem som motsetter seg avstemningen. Han karakteriserer det hele som totalt meningsløst:

– For det første er denne folkeavstemningen ulovlig.

Folkene som organiserer den er nasjonalistiske aktivister, og sprer bare propaganda.

For det andre finnes det ingen garantier for at denne avstemningen går riktig for seg, og det finnes ingen klageadgang gjennom rettssystemet dersom det skulle forekomme valgjuks.

Jaume Lopez

Jaume Lopez, professor i statsvitenskap ved Universitat Pompeu Fabra.

Foto: Roger Manndal, NRK

– Dette er demokrati

Professor i statsvitenskap, Jaume Lopez, kaller dette en gledens dag for demokratiet.

– På universitetet forklarer jeg hver eneste dag hva demokrati handler om. Jeg kan ikke forestille meg et bedre eksempel på demokratiet og folkets vilje enn det som foregår her i dag.

Lopez mener at resultatet av folkeavstemningen legitimerer katalanernes krav om en bindende folkeavstemning om Catalonias framtid som uavhengig stat.

I følge professoren må sentralmyndighetene i Madrid nå sette seg ned med katalanske regionalmyndigheter for forhandle om en løsrivelse.

–Katalanerne har en sterk vilje

Catalonias president Artur Mas måtte brøyte seg vei gjennom et enormt presseoppbud da han avga sin stemme i Barcelona i dag. Han erklærte følgende:

– Vi har en sterk vilje til å gå videre med den politiske prosessen, til å lytte til folkets mening og til å respektere det katalanske folkets rett til å avgjøre sin framtid.

Valg i Catalonia

Journalister fra hele verden er samlet i Barcelona, og det var trangt om plassen i gymsalen hvor president Mas avga sin stemme søndag.

Foto: Roger Manndal, NRK