NRK Meny
Normal

Fagforbundsleder mener andre bør lære av Tysfjord

– Det som er unikt, er at denne kommunen nå tar et kraftoppgjør mot seksuelle overgrep, sier Fagforbundets fylkesleder i Nordland.

Tysfjord kommune

RAMMET FLERE ENN BARE OFRE: Det har vært en tung tid, ikke bare for de mange overgrepsofrene i denne nordlandskommunen, men også blant annet for kommuneansatte. Mange av de ansatte har sin arbeidsplass her, på Tysfjord kommunes rådhus i Kjøpsvik.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Kommunen var så nær å kollapse, sier Tore Jakobsen, fylkesleder for Fagforbundet i Nordland.

Fagforbundet er underlagt LO, og organiserer rundt 350 000 ansatte, blant annet kommuneansatte.

Det er Jakobsens eget fagforeningsmagasin, Fagbladet, som i en lengre artikkel forteller om et beintøft år for folk og ansatte i Tysfjords lokalsamfunn, etter at de omfattende overgrepssakene ble kjent (se faktaboks).

Uggent stempel

Overgrepssakene har ifølge mange tysfjerdinger påført nordlandskommunen et stempel mange lokale ikke kjenner seg igjen i.

– Det kan være mange forklaringer for hvorfor dette pågikk så lenge og rammet så mange, men det som er unikt for Tysfjord, er at denne kommunen nå tar et kraftoppgjør mot seksuelle overgrep.

Det er noe andre kommuner kan lære av, sier Tore Jakobsen til eget fagblad.

Morten Aspaas

Tysfjord kommunes pleie- og omsorgsleder Morten Aspaas, understreker at det er overgrepsofrene som er de rammede. Han vil imidlertid også få frem at overgrepssakene har vært tung å håndtere også for andre i tysfjordsamfunnet.

Foto: Johnny Andersen / NRK

– Stolt av å jobbe i Tysfjord

Også pleie- og omsorgsleder Morten Aspaas uttaler seg til Fagforbundets magasin:

– Det har vært tøft. Mange har slitt med å gå på jobb. Det er ofrene som er rammet, men saken har vært tøff for alle. Både ansatte og kommunen som helhet har en hard tid, sier Aspaas, men legger til:

– Det er noe helt spesielt med Tysfjord-folket hvordan de holder motet oppe, og samholdet. Det gjør meg stolt av å jobbe i Tysfjord.

Drag sentrum i Tysfjord

Drag var et av lokalsamfunnene i Tysfjord som ble rammet av sjokk og sorg, etter at VG i 2016 fortalte om grove seksuelle overgrep begått mot barn i blant annet denne bygda.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ønsket fred fra media

Nylig arrangerte Fagforbundets lokalforening i Tysfjord en såkalt «Gla'dag» som dugnad.

Her var ingen politikere, representanter fra kommuneledelsen eller medier til stede.

«Tysfjerdingene ønsker fred for pressen i dag, en pause fra det som her bare kalles saken.», het det i beskrivelsen av dagen.

Arrangementet var et initiativ fra fagforeningen, og ble initiert i en lukket Facebook-gruppe.