Tysfjordordfører om sammenslåing: – Nå har vi kun to alternativer

I januar møttes Indre Salten og Nord-Salten-kommunene for å diskutere om de skal slå seg sammen. Men ordføreren i Tysfjord betegner dette alternativet som mindre realistisk.

Tor Asgeir Johansen

TANKEFULL: En betenkt ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen, i gårsdagens STH-møte.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Det er en ganske stor oppfatning om at Indre Salten-modellen blir det ikke så mye mer ut av, sier ordføreren i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen (Ap) etter gårsdagens STH-møte.

Tysfjordordføreren og de andre ordførerne og rådmennene i Steigen, Tysfjord og Hamarøy (STH-utvalget) var i går samlet for å diskutere om det kan være et alternativ å slå seg sammen med Indre Salten-kommunene.

9. januar hadde de et felles møte med Indre Salten-kommunene Fauske, Saltdal og Sørfold om akkurat dette.

Kommunereform, alternativene i Nord-Salten

Dette er de tre alternativene. Fra venstre: Stor-Salten, Indre Salten og Nord-Salten.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

To alternativer igjen

Tysfjordordføreren mener at man istedenfor bør se etter en løsning med Nord-Salten pluss Sørfold.

– Jeg har lansert i STH-utvalget at vi bør diskutere hardere med Sørfold. Nå må nesten Sørfold spørres om det. Dette er et syn som jeg har på saken.

– Hvilke alternativer sitter dere igjen med når Indre Salten ser ut til å være utelukket?

– Da konsentrerer vi oss mer om Nord-Salten. Nå må vi også ta med oss at Bodø har sendt ut invitasjon til å prate om Stor-Salten. Det skal vi ta med oss, lover ordføreren.

Så da er det de to alternativene, Nord-Salten og Stor-Salten, som er mer realistisk?

– Per tiden, ja, avslutter Johansen.

Politikerne i Nord-Salten vurderer tre alternativer til kommunereformen: Nord-Salten med og uten Sørfold, Indre Salten og stor-Salten. I tillegg vurderer Tysfjord om hele eller deler av kommunen skal slå seg sammen med Narvik.

Korte nyheter

 • Bearjadat = ođđa musihkka

  Fargga lea vahkkoloahppa ja friddja. De soaitá heivet guldalit ođđaseamos sámi musihka?

  Poplávlu Aili searvá lávlagis «Hate the Weekend», mii lea ovttasbargu buvttadeaddji guoktáin Ilyaa ja Vargenta.

  Rockjoavku Nagirčalmmiid almmuhii šuoŋa «Suoivva».

  Johkamohkkilaš Kitok lea mielde Doggedoggelito šuoŋas «9MC’S 2 HATARE».

  Guldal dáid šuoŋaid, ja ollu eará sámi musihka NRK Urbi čuojahanlisttus.

  NRK URBI
  Grafikk: NRK
 • – Vuodjaskáhpu lea kveana duddjon

  UiT Norgga árktalaš universitehtamuseas leat dál ceggeme čájáhusa maid gohčodit «Tuulessa». Dat lea kveana kultuvrra birra čájáhus. Sii leat čohkken dološ dávviriid, ja geahččan historjjá. Musea ráđđeaddi Per Helge Nylund muitala ahte sii leat gávdnan vuodjaskáhpoža maid oaivvildit kveana duodjin. – Vuodjaskáhpu lea kveana duddjon, ja okta sápmelaš ostii ja geavahii dan. Ja danin leat vuodjaskáhppu gohčodan sámi dávviriin badjel 50 jagi, lohka Per Helge Nylund. Son lohka ahte dát čájeha ahte dološáigge leat olmmoščearddat gávppašan ruossut doarrás. Čájáhus rahppo sotnabeaivvi Romssas.