– Viktig at ofrenes historier blir sett, forstått og anerkjent

Samfunnet må ikke slippe «Tysfjord-saken», men heller jobbe videre med den mener tidligere sogneprest. Sametingspresidenten synes tanken er interessant.

Rolf Steffensen

PÅFØRT SKAM: Rolf Steffensen mener «Tysfjord-saken» bør behandles av sannhets- og forsoningskommisjonen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Tysfjord-saken er meget godt egnet for en sannhets- og forsoningskommisjon, sier Rolf Steffensen til NRK.

Han var sogneprest i Hamarøy, nabokommunen til Tysfjord, i en årrekke. Nå er han rektor ved Folkehøgskolen Nord-Norge i Skånland.

– Ingen må tro at virkningen av tidligere tiders fornorskning er blitt borte bare fordi offisiell politikk har endret karakter og uttrykk, sa han i NRK-reportasjen «Overgrepsoverleverne».

Rolf Steffensen tror ikke det er mulig å forstå omfanget og alvoret i saken uten at det ses mot dette bakteppe.

– Jeg tror heller ikke det er riktig å forstå de mange overgrepene som et særfenomen for Tysfjord. Min erfaring er at skam og overgrep er en skjebne mange urfolk og utsatte minoriteter deler verden over. Ikke fordi de tilhører slike grupper, men fordi de er påført skam som en del av majoritetens og nasjonalstatenes undertrykking, sier han.

Avdekkelsene i Tysfjord-saken har gitt Nina en ny start.

OVERGREPSOVERLEVERNE: Nina Iversen opplever at avdekkingen av Tysfjord-saken har gitt henne en ny start.

– Behov for anerkjennelse

I juni i år vedtok Stortinget å opprette en sannhetskommisjon om fornorskingspolitikk og urett begått mot de samiske og kvenske folk i Norge.

Rolf Steffensen mener det nærmest er en selvfølge at denne kommisjonen tar for seg «Tysfjord-saken».

– Den vil gi rom og oppmerksomhet til de krenkelser og overgrep som ikke blir påtalt for eksempel på grunn av foreldelse eller som ikke kommer til domstolene. I en kommisjon vil fokuset ligge på ofrenes behov for anerkjennelse og på samfunnets behov for kunnskap og forståelse rundt sin egen rolle, sier han.

Han mener det vil være viktig at arbeidet i en kommisjon er offentlig.

– Samtidig er den ikke en del av et rettsapparat. I en kommisjon ligger ikke fokuset først og fremst på jussen, men på den moralske retten. I tillegg vil det være fokus på frigjøringen som den enkelte kan oppleve gjennom det å kunne bli sett, forstått, akseptert og anerkjent ved å fortelle om opplevelsene, sier Rolf Steffensen til NRK.

Sametingspresidenten: – Interessant tanke

«Tysfjord-saken» var et av temaene i sametingspresidentens nyttårstale på NRK. Aili Keskitalo sier til NRK at Rolf Steffensens tanker er interessante.

– Vi har ikke fra Sametingets side sett for oss sannhets- og forsoningskommisjonen som den første adressen for en slik granskning, men jeg vil heller ikke utelukke at det kunne ha funnet sted innenfor en slik ramme, sier presidenten til NRK Sápmi.

Keskitalo viser også til kravet om en gransking av hele saken.

– Det er foruroligende hvordan så mange hjelpeinstanser over tid har sviktet i et lite lokalsamfunn. Det er en ubehagelig tanke at det kan ligge en form for strukturell diskriminering bak en slik svikt, og det må undersøkes nærmere, det handler om rettsikkerhet, liv og helse, sier hun.