Tysfjord-saken beveger statsministerens statssekretær

– Dette er en sak som lokalsamfunnet selv først og fremst må løse sammen med offentlige institusjoner, sier statssekretær Kjersti Markusson (SV). 

Kjersti Markusson
Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Hun er statssekretær ved statsministerens kontor.

Markusson vedgår at brevet fra Tysfjord-mannen beveger og rører henne. For et år siden ble 41-åringens sønn utsatt for seksuelt overgrep. Nå ber mannen om hjelp fra statsministeren for å få bukt med et samfunnsproblem.

– Jeg vil imidlertid verken peke på offere eller syndebukker. Jeg kjenner bare den ene siden av saken, sier hun til NRK Sámi Radio.

– Tragisk sak

Hun sier at "dette virker som en tragisk sak". Statsministerens kontor skal sende brevet videre til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som er ansvarlig for samiske saker.

– Alle mennesker i Norge har rett til å bli tatt på alvor, og når foreldrene opplever noe de synes er overgrep, så må vi ta dette på alvor. Om vi kan gjøre noe fra vårt ståsted, er jeg ikke sikker på ennå, sier statssekretæren.

Hun antyder at fylkesmannen i Nordland er en kontrollinstans som kan gå inn og se på saken.

En sak for hjelpeapparatet

– Dette er en sak som barnevernet og helsevesen har ansvar for. Disse oppgavene ligger hos kommunen. Det er vårt håp at kommunene klarer å løse disse oppgavene, men hvis de ikke klarer å gjøre det, så må vi gå til kontrollmyndigheten som er fylkesmannen, om hvordan man kan bistå den aktuelle kommunen, sier Markusson.

Hun vil ikke gå inn i detaljene i denne saken.

– Dette er en sak som lokalsamfunnet først og fremst må løse selv med hjelp av offentlige instanser som finnes. Derfor skal dette sendes over til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet, sier statssekretæren.

Hun sier statsministerens kontor ikke har noen eksperter de kan sende ut.

– Mitt håp er at Tysfjord kommune har denne kompetansen og kan sette den inn.

Korte nyheter

  • ON bivddii bissehit Fovsen huksema

    Golbma jagi áigu bivddii ON Norgga bissehit bieggafápmu huksemiid Jorpetjahkes Fovsenis, muhto politihkkarat válljejedje joatkit huksemiin. Ášši lea ain ON beavddis.

    – Maid ráđđehus ja huksejeaddjit dál barget bieggafápmorusttegiin várra mearrida maid ON dahká viidáset, dadjá Norgga árktalaš universitehta professor Mattias Åhren.