NRK Meny
Normal

Tysfjord kommune må si opp ansatte for å rette opp økonomien

– Første oppsigelse kommer i løpet av året.

Mange farlige svinger må nok forseres før økonomien er i balanse for denne kommunen.

Mange farlige svinger må nok forseres før økonomien er i balanse for denne kommunen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Det sier rådmann i Tysfjord om snuoperasjonen i den ROBEK-rammede Nordlandskommunen.

Med en prognose på ti millioner kroner i minus for 2016, og 42 millioner kroner i etterslep, ser det ikke lyst ut.

– Med en prognose på over ti millioner kroner i underskudd for dette året kan vi ikke leve med.

Det slår Tysfjord-rådmann Oddbjørn Nilsen fast, og viser til de foreløpige tallene i kommuneregnskapet for første kvartal i år.

Dersom det går slik resten av året, vil Tysfjord-økonomien gå med underskudd på rundt ti millioner kroner i 2016. Rådmann Oddbjørn Nilsen har imidlertid satt alle kluter til for å rette opp den alvorlige situasjonen.

– I utgangspunktet er den alvorlig, og vi jobber nå knallhardt for å få styring over økonomien. Vi føler at vi er kommet et stykke på vei. Men vi har betydelige utfordringer framover. Det må vi erkjenne.

Les: Fylkesmannen om Tysfjord: – Kritisk økonomisk situasjon

De har vel begge grunn til å være bekymret, både ordfører Tor Asgeir Johansen (tv) og rådmann Oddbjø

De har vel begge grunn til å være bekymret, både ordfører Tor Asgeir Johansen (tv) og rådmann Oddbjørn Nilsen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Nedbemanning

Statusen for økonomien er alvorlig i ROBEK-rammede Tysfjord. Rådmann Nilsen vil ikke trekke noen konklusjoner eller komme med prognoser for inneværende år, men konkluderer at foreløpige regnskapstall for inneværende år leder an til et underskudd på ti millioner kroner for Tysfjord i 2016. Og i håp om å rette opp den slagsiderammede Tysfjord-skuta, må oppsigelser komme.

– Det er jo vanskelig å trekke prognoser fram i tid. Fasiten får vi når året er omme. Vi har fått ned kostandene, men vi har også mistet inntektene. Underskuddet ligger an til å bli rundt 10 millioner kroner dersom det går som det har gjort til nå i år. Det kan vi ikke leve med. Dette må vi få ned.

– Vi tror at vi klarer å drive dette tilbake, og få stoppet dette store underskuddet. Men det er klart at vi ikke kommer utenom nedbemanning.

Les: Derfor er det økonomisk krise i Tysfjord

Kartlegger personalsituasjonen

Rådmannen og hans stab har så langt drøftet situasjonen med de tillitsvalgte, og har laget et strateginotat.

– Vi har fått rekkefølgen på nedbemanningen, hvilke kriterier det skal være. Og det er godkjent og kvalitetssikret, også av jurist. Vi trenger nå å få det behandlet i arbeidsmiljøutvalget (AMU) slik at vi får dette iverksatt. Internt i etatene er de i gang med å kartlegge hvordan dette skal skje. Skolesektoren, teknisk og helse er i gang med dette arbeidet, og vil legge fram et strateginotat til rådmannen hvordan vi skal handtere dette.

Kommunesenteret Kjøpsvik i Tysfjord i Nordland

Også innbyggerne i Tysfjord, som her i kommunesenteret Kjøpsvik, vil nok merke den skralle økonomien i kommunen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Les: Har attestert fakturaer for titalls millioner uten tilstrekkelig kunnskap

Ikke før ferien

Kommunens mål er å komme seg ut av ROBEK-lista om åtte år. Et av de grep som gjøres for å få økonomien i balanse er å skjære ned antall ansatte med totalt 25 personer. En del skjer ved naturlig avgang. Men rådmann Oddbjørn Nilsen tror ikke Tysfjord kommune greier seg med bare med det.

– Vi har fra januar i år til i dag hatt en del naturlige avganger. Vi har sagt i budsjettdokumentet at vi snakker om nedbemanning/oppsigelser. Vi regner med å ta nedbemanning med mellom 15 og 20 personer, og resten på oppsigelser.

Kommer første oppsigelsen i løpet av dette året?

– Det må komme. Men vi har drøftet i ledergruppa at det uansett ikke skal skje før sommerferien.

Les også: Mener rådmannen prøver å overstyre kontrollutvalget

Register over ROBEK-kommuner finner du her.

Les også: Velger å stå alene - stopper prosessen med kommunereform