Tysfjord-kirken styrker arbeidet mot overgrep

Kirken i Tysfjord og Hamarøy har lenge vært forberedt på dette med overgrep og krenkelser. Men den siste tidens mediafokus har ført til at kirken styrker arbeidet om dette temaet ytterligere.

Elisabeth Torp, Anna Kuoljok og Kurt Solstrøm har bidratt til at kirkelige ansatte har fått faglig p

Elisabeth Torp, Anna Kuoljok og Kurt Solstrøm har bidratt til at kirkelige ansatte har fått faglig påfyll om temaet overgrep og krenkelser.

Foto: Sander Andersen / NRK

I to dager har ansatte, geistlige og tillitsvalgte i kirken fra de to sognene vært samlet til et to dagers faglig påfyll med fokus på seksuelle overgrep og krenkelser.

Hensikten med seminaret er å støtte opp om og bidra til det kirkelige engasjementet i forhold til å være en tydelig kirke som sier at det er nulltoleranse for overgrep.

Vil arbeide målrettet med forebygging

– Kirken vil støtte opp om en erkjennelse av at det skjer overgrep, og at det er noe som ikke skal skje. En vil arbeide målrettet med å forebygge, og være til støtte og hjelp for enkeltpersoner som er utsatt, og for alle som ellers er rammet. Vi gir med dette råd og veiledning til kirkelige ansatte, sier daglig leder i Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep og vold Elisabeth Torp.

Kirkelig ressurssenter har utviklet ressurser og kompetanse gjennom de 20 årene det har eksistert, og har da ressurser som tilbys også til Tysfjord.

– Og så må Tysfjord gjøre de ressursene til sine egne, sier Torp.

Faglig påfyll skal styrke de ansatte i Tysfjord og Hamarøy menighet.

Faglig påfyll skal styrke de ansatte i Tysfjord og Hamarøy menigheter om et viktig tema.

Foto: Sander Andersen / NRK

Glad for faglig påfyll

Kirkeverge i Tysfjord, Kurt Solstrøm, er glad for det faglige påfyllet, og ser på det forebyggende arbeidet som det viktigste, i tillegg til den støttefunksjonen som kirka også skal ha.

– I etterkant av denne Tysfjord-saken har vi hatt møter med stab og menighetsråd. Det viktigste er at vi må drive forebyggende arbeid, og det er her ressurssenteret kommer inn og hjelper oss med å sette prosesser i gang, og får ressurser som også stimulerer til samarbeid på tvers av både kommuner og instanser ellers i samfunnet, og at det skal være nulltoleranse for overgrep. Vi skal også skape møteplasser der vi skal ta opp det som er vanskelig i samfunnet. Det skal jo forankres i menighetsrådene i Tysfjord også.

Er forberedt

Tysfjord-menigheten føler seg trygg på at de skal greie å takle utfordringer som kommer, både fra ofre for overgrep, og andre berørte. Anna Kuoljok som er diakon i Tysfjord er glad for det påfyllet de får.

– Som kirke er vi beredt til å ta imot eventuelle ofre som kommer. Vi trenger også veiledning hvordan vi skal håndtere det.

De vil også skape møteplasser der det skal være lett å ta opp ting med dem, og der man kan møte dem ute.

– Jeg kommer også til å starte opp med vandringer der vi skal reflektere og samtale om livet og troen, og det å være menneske. Så vi er forberedt, og i samarbeid med ressurssenteret skaffer vi oss nå kompetanse for å stå stødig hele veien, sier Kuoljok.