Tysfjord henter inn ny rådmann

Arne Kvensjø konstitueres som rådmann i Tysfjord inntil ny rådmann blir ansatt. – En god lagbygger, sier ordføreren.

Tysfjord kommune
Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Tysfjord kommune henter inn en ny, midlertidig rådmann etter at forrige rådmann ble bedt om å slutte. Det ble avgjort i dagens kommunestyremøte.

Ingen tok til ordet utenom representant Tommy Kristensen (Arbeiderpartiet), som hadde et spørsmål om hvor lenge engasjementet kommer til å vare. Det kunne ikke ordfører Tor Asgeir Johansen svare på, annet enn at det skal kjøres en ordinær ansettelsesprosess for å ansette en rådmann fast.

Saken om å ansette Kvensjø som midlertidig rådmann ble enstemmig avgjort i dagens møte.

Filip Mikkelsen, Tor Asgeir Johansen, Arne Kvensjø

Arne Kvensjø (til høyre) er nå rådmann i Tysfjord. Her sammen med Felleslistas Filip Mikkelsen (til venstre) og ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

God lagbygger

Ordfører Tor Asgeir Johansen er fornøyd med at kommunen har fått en rådmann med god innsikt og lang erfaring både som rådgiver og rådmann.

– Han er en utrolig god lagbygger. Han spiller godt med administrasjonen og politikerne. Han har lang erfaring, har vært rådmann i mange år, og er med i KS-systemet. Og så er han en veldig behagelig mann. En man kan diskutere med, og komme fram til gode og omforente løsninger.

Posisjonere kommunen

Arne Kvensjø sluttet som rådmann i Brønnøy kommune i 2011 for å bli pensjonist, men har siden vært engasjert av Kommunenes Sentralforbund (KS) som rådgiver og prosessveileder.

En ydmyk Kvensjø ser frem til å ta løs på de store utfordringene kommunen står for.

– Jeg ser på dette som utrolig spennende og utfordrende både med hensyn til de store og spesielle sakene, og de økonomiske utfordringene. Men ikke minst å posisjonere Tysfjordsamfunnet på en slik måte at man blir en viktig og vesentlig del av de to nye kommunene.

Kvittet seg med rådmannen

I januar ba kommunestyret i Tysfjord, bak lukkede dører, om at rådmann Oddbjørn Nilsen løses fra sin arbeidskontrakt etter langvarig konflikt.

I april, etter flere måneder med både politisk behandling og forhandlinger med rådmannen, inngikk kommunen og den tidligere rådmannen en sluttavtale. En avtale som koster kommunen rundt 2,9 millioner kroner.

Tysfjord kommune skal deles og slås sammen med nabokommunene i nord og sør 1. januar 2020. Dermed vil en eventuelt ny rådmann i fast stilling bare være engasjert inntil da.

Tor Asgeir Johansen og Lill-Tove Hansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) takker helse- og omsorgssjef Lill-Tove Hansen for jobben hun har gjort som midlertidig rådmann siden mai i år.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK