TV3: – Det var et dårlig grep av oss

Sametingsrådet troppet opp på TV3s kontor for å få beklagelse over måten samer ble presentert i realityserien Paradise Hotel.

Paradise hotel og samefamilie

Da dette bildet ble sendt i TV3s realityserie Paradise Hotel var det mange som reagerte sterkt.

Foto: Skjermdump fra TV3 / bildemontasje av NRK

– Vi beklager at vi har tatt et grep i Paradise Hotel med en montasje, med bilde og musikk, som har gitt et såpass stort tolkningsrom at folk har fått helt feil assosiasjoner i forhold til hva vi har hatt som intensjon, så det beklager vi. Det var et dårlig grep av oss, sier TV3s pressesjef Line Vee Hanum.

Sametinget møtte TV3 om Paradise Hotel-saken.

Sametinget møtte TV3 om Paradise Hotel-saken. Fra venstre: Elen Inga Eira Sara, Ketil Lenert Hansen, Ann-Mari Thomassen og Line Vee Hanum.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Hun sikter til det historiske bildet som ble brukt under TV3s realityserie «Paradise Hotel». Der ble bildet av samer brukt for å illustrere enkelte av realityseriedeltagerenes rangering i seriens tilsynelatende «deltagerhierarki».

Ønsker samfunnsdebatt

En av dem som reagerte sterkt var Ketil Lenert Hansen, som spurte hva folk syntes om at Paradise Hotel rangerte han og hans familie på laveste utviklingsnivå av mennesker.

Også Hansen fikk møte TV3 i dag.

– Det var jo fælt å se bildet brukt på den måten. Det jeg ønsker er en debatt i det norske samfunnet, om hvordan samer brukes i humor, sier Hansen.

– Tror ikke at TV3 blir å gjøre dette på nytt

Han mener det er mangel på kunnskap om det samiske i det norske samfunnet, som har ført til at TV3 har trådt feil i dette tilfellet.

– Det var jo ikke med hensikt TV3 gjorde det, men de er jo på en måte litt unnskyldt på grunn av at vi har så dårlig kunnskap i det norske samfunnet, både i skolevesenet og i journalistutdanningen om det samiske og bruk av humor.

Hansen var ikke fornøyd med at TV-kanalen ikke ville beklage, men er nå fornøyd med beklagelsen han har fått.

Ketil Lenert Hansen

Ketil Lenert Hansen er fornøyd med møtet, og ønsker at bruken av samer i humor skal debatteres.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Jeg synes det var et veldig fruktbart møte, og vi har kommet til en enighet, så jeg tror ikke at TV3 blir å gjøre dette på nytt.

Hvorfor beklager dere nå?

– Vi har jo hele tiden beklaget at det var et grep som slo feil ut, men selve bildet og musikken har vi hatt alle rettigheter til, så jeg kan ikke beklage at vi har brukt dette i god tro, utdyper TV3s pressesjef.

Sametinget aksepterer beklagelsen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen representerte Sametinget, og mente det var viktig for å markere at det er visse ting som ikke er akseptabelt å gjøre når man bruker humor, også hun er fornøyd etter møtet.

– Vi fikk forklart hvorfor det er galt å bruke humor på denne måten, og TV3 har beklaget seg for måten de har brukt bildet og joiken på.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen mener det var viktig å møte TV3, for dette kan bli en symbolsak.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Korte nyheter

 • Marion la filma tjadá gievrodum

  Dán vahko l Råmså gasskarijkkasasj filmmafestiválla. Festiválla bissu ájllegij. Ij la goassak nav moadda sáme filma vuoseduvvam dán festivállan. Lågenanakta sáme filma vuoseduvvi, ja gålmmå dájs vuostasj bále vuoseduvvi.

  Sáme Gasskarijkkasasj Filmmainstituhta direktørra Anne Lajla Utsi la dudálasj. – Sáme filmajn la kvalitiehtta, javlla Utsi.

  Filmma «The Silence in Sápmi», sámegiellaj «Sjávodisvuohta Sámeednamin», la akta dajs filmajs mij vuostasj bále vuoseduvvá. Filmmaregisørra l Liselotte Wajstedt Svieriga bieles. Filmma l buorgo birra sámeednamin, ja ássje mij la sáme nissunijt vájvástuvvam.

  Marion Anne Knutsen Divtasvuonas Hábmera suohkanin la akta guoktásis guhti l oajvveulmusj dán filman. Knutsenij la læhkám sihke buorren ja vájvven dán filman sæbrrat. Suv mielas la dát suv gievrodam. Sunji l læhkám ihkeva buorre maŋen liehket lågŋŋitjit jasska sebrudagáv ja rabásvuodav .

  Marion Anne Knutsen lij akta sijájs gudi jagen 2016 lij VG- artihkkalin råhtsatjime birra Divtasvuonan.

 • Vuosttaščájálmas Jávohisvuohta Sámis

  Odne eahhkedis d. 17.45 lea Tromssa Internationála Filbmafestiválas (TIFF:s) vuosttaščájálmas Liselotte Wajstedt filmmas «Jávohisvuohta Sámis». Filbma gieđahallá seksuála illastemiid Sámis. Jávohisvuohta lea vuohki mo ceavzit. Nuorra nissonolbmo guovttos Ida ja Marion muitaleaba maid leaba vásihan. Soai diehttiba, ahte jávohisvuohta ii leat duddjo buriid.

  Tystnaden i Sápi
  Foto: Paranord Film
 • Juškov goddima diggi lea álgán

  Ikte Murmánskkas álggahedje duopmoproseassa guovtti olbmo vuostá. Soai áššáskuhttoba skábmamánus jagis 2020 goddán lujávrilaš dulkka ja jorgaleaddji Jevgenij Juškov ja su skihpára ja fuolkki, Viktor Kovunov. Duopmostuolu vuosttaš čoahkkimis válljejedje duopmolávdegotti, dakkár duopmoortnega gáibideigga vearredahkki guoktá advokáhttat. Vaikko áššáskuhtton albmá guovttos leaba dovddastan iežaska sivalažžan, proseassa sáhttá ádjánit moadde mánu.

  Jevgenij Jushkov - garasjebrann
  Foto: Aleksander Paul / Frilans