NRK Meny

TV-akšuvnnas ođđa oláhus


Ikte lei NRK TV ruhtačoaggin akšuvdna. Akšuvdna nagodii čoaggit badjelaš 239 millijovnna kruvnnu, mii maid lea ođđa olahus. Girko- heahteveahkke organisašuvnna dat galgá dáid ruđaid geavahit sihkkarastit buhtes čázi riikkaide gos ii leat jugahahtti čáhci.

Eanemusat juolludii Svalbárdda álbmot, badjelaš 366 kruvnnu juohke ássi nammii, Guovdageaidnulaččat juolludedje nubbin unnimusat Norggas ja gárte ge 444:t sadjái.

Sii adde badjelaš 27 kruvnnu juohke suohkan ássi nammii.