Turistabusse lea gopmánan

Turistabusse lea gopmánan fylkageaidnu 81 Elsbakkas Hápmiris Nordlándda fylkkas. Busses ledje olu olgoriikalaš turisttat, muhto ii oktage galgga leat sákka roasmmehuvvan, nu dieđihit politiijat Twittera bokte.