Tunnelvelsignelse i Kåfjord

De som bygger Nordnestunnelen i Kåfjord i Nord-Troms har nå fått sin beskyttelse fra skytsengelen St. Barbara.

Skytsengel St. Barbara regnes for å være tunnelarbeidernes hovedbeskytter.

Cirka 60-talls arbeidere deltok på den katolske messen inne i tunnelen.

4. desember er St. Barbara sin dag, og i Kåfjord ble den kvinnelige helgenen feiret av arbeiderne som bygger den 5,8 km tunnelen gjennom Nordnesfjellet fra Manndalen til Nordnes. Skytsengelen regnes for å være tunnelarbeidernes hovedbeskytter.

Trond Reinertsen.

Prosjektleder Trond Reinertsen er glad for at hans medarbeidere nå har fått beskyttelse av skytsengelen St. Barbara

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Den var Den katolske kirka som arrangerte messe cirka 250 inne i tunnelen.

– Uten den katolske messen og uten at figuren er på plass, kan faktisk arbeiderne nekte å gå inn i tunnelen, forklarer prosjektleder Trond Reinertsen.

– Uten den katolske messen og uten at figuren er på plass, kan faktisk arbeiderne nekte å gå inn i tunnelen.

Trond Reinertsen

Selve skikken med feiringen av St. Barbara kommer i utgangspunktet fra den østlige delen av Europa. Hvert år den 4. desember stopper boremaskinene, sprengstoffet blir liggende i ADR-hengeren og alle arbeiderne og samarbeidspartnere inviteres til fest.

Rasfarlig område

Det er det sveitsiske selskapet Marti Contractors som med islandsk samarbeid står for byggeprosjektet som er kostnadsberegnet til om lag 1,1 milliarder kroner.

Marti har lang erfaring i utføringen av tunnelprosjekter i stor skala.

Når prosjektet er ferdig i 2017, vil E6 være forkortet med rundt åtte kilometer. Dagens veg går gjennom et rasfarlig område . Tunnelen skal gjøre turen tryggere og kortere, samtidig som framkommeligheten blir bedre.

Dette er historien om St. Barbara:

Ifølge Den katolske kirke var St. Barbara var en vakker jomfru født på 200-tallet, og som av sin hedenske far ble holdt innestengt i et tårn for å holde henne borte fra ivrige friere, samt hennes ønske om å hjelpe fattige.

Rakettskyting utenfor Nordnestunnelen

Rakettskyting utenfor tunnelen.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Da faren fant ut at hun var blitt en kristen, skal han ha blitt så rystet at han fikk henne torturert av prokonsulen. Senere ble hun ført tilbake til fengselet, men da viste Vår Herre seg for henne og leget hennes sår. Da prokonsulen så at alle anstrengelser var forgjeves, uttalte han sin dom. Barbara skulle halshugges. Faren ønsket selv å ha det privilegium å utføre dødsdommen.

Den 4. desember i år 237 halshugget han sin egen datter. Da Barbaras hode ble skilt fra kroppen, oppsto det en forferdelig storm og faren og prokonsulen ble begge drept av lynnedslag.

Forbindelse med lynet, er årsaken til at St. Barbara er brukt som beskytter og helgen for tunnelarbeidere og for andre som jobber med sprengstoff.

Korte nyheter

 • Čoahkkin Åjværie birra

  Sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma čoahkkinastá ihttin Oljo- ja energiijadepartemeanttain boazodoalu dili birra Åjværies. Jillen-Njaarke boazodoallit leat váldán oktavuođa Sámedikkiin sin váttes dili go eai fidne dohkálaš čovdosiid Øyfjellet vindkraftverk eaiggádiiguin. Sámedikkis lohket dili dohkkemeahttumin danin leat ge bivdán čovdosiid ja nu čoahkkin ihttin.

  Torstein Appfjell fra Jillen Njaarke ser på annleggsarbeidet i Øyfjellet.
  Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK
 • Maŋidit álbmotbeaivve doaluid

  Fargga lea sámi álbmotbeaivi fas, guovvamánu guđát beaivi, muhto eai dán jagi ge oru šaddamin stuorra ávvudeamit koronaeastadandoaimmaid geažil. Tråantes gal leat mearridan maŋidit álbmotbeaivve doaluid giđđii. – Mii leimmet dál juo galgat ceggegoahtit stuorra lávu gosa čáhket 300 olbmo, muhto dálá dilis eat duostta lágidit nu stuorra doaluid, lohká Tråanten Saemien Dåehkie jođiheaddji Stig Vikan.

  Dás logat eambbo sámi álbmotbeaivve lágidemiid birra

  Stig Vikan
  Foto: Privat
 • Norsk-samiske Nango invitert til Sundance filmfestival

  Som de eneste fra Norden er søstrene Ingir og Marja Bål Nango invitert til Sundance Institute’s 2022 Screenwriters Lab i januar (ekstern lenke). Totalt er 16 uavhengige filmskapere og manusforfattere invitert med på dette. De ble valgt ut fra 3200 bidrag for å videreutvikle manusene sine med veiledning av dyktige rådgivere. Screenwriters Lab er en kreativ helårsworkshop der deltakerne får tett oppfølging blant bransjens beste, og starter som oftest med fem intensive dager i Utah i januar. Marja og Ingir Bål Nango jobber med spillefilmmanuset «Guođoheaddji» (på norsk: Gjeter), som de nå får utvikle videre gjennom Sundance-workshopene. Les på samisk/Loga maiddái sámegillii dás.

  Plakat av Sundance Screenwriters Lab Fellows 2022.
  Foto: Pressebilde