NRK Meny
Normal

Trykket brosjyre om barnevern på somalisk, thai og urdu, men ikke på samisk

Samisk ble utalatt, men statens eget barne- og familiedirektorat mente det var greit å utgi informasjonsbrosjyre på elleve andre språk.

Brosjyrer om barnevern på elleve språk

Denne informasjonsbrosjyren er på elleve forskjellige språk og kan bestilles via internett. Brosjyren er på elleve språk, men ikke samisk.

Foto: Skjermdump / bufdir.no

Berit Anette Hætta

Anette Hætta, barnevernfaglig leder i Kautokeino kommune.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en informasjonsbrosjyre om barnevernet og barnevernets arbeid. Brosjyren finnes på 11 forskjellige språk.

Disse språkene er arabisk, dari, farsi, russisk, somalisk, thai, urdu, vietnamesisk, polsk, engelsk og norsk.

Brosjyren finnes imidlertid ikke på samisk.

– Det burde vært en selvfølge at den ble utgitt på samisk, men det er den ikke, sier Berit Anette Hætta, barnevernfaglig leder i Kautokeino kommune til TV 2.

NRK Sápmi skrev om denne saken 5. april 2016. Da var det ordføreren i Kautokeino, Johan Vasara (Ap), som reagerte. Da lovte seksjonssjef i fosterhjemsseksjonen i barnevernavdelingen i barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Unni Nygaard, at det skal komme en samisk oversettelse.

Hvis du sjekker hjemmesiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, så kan du ennå ikke bestille en samisk versjon av brosjyren.

– Et generelt problem

Stortinget har lovfestet at samisk og norsk er likeverdige og sidestilte språk i samiske områder.

Men tross tydelig politisk styring, svikter statsforvaltningen gang på gang.

– At dette brytes er et generelt problem, påpeker Hætta.

Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal skje både på samisk og norsk.

Samelovens språkregler

Det samiske folks rett til å bli informert av statlige myndigheter på sitt eget språk i forvaltningsområdet for samiske språk, kommer klart frem i samelovens språkregler.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) har en forklaring på hvorfor denne loven ikke overholdes.

– At statlige etater rett og slett ser bort fra at informasjonsmateriell må utvikles på samisk også, sier Keskitalo.

Kommunal- og fornyingsminister Jan Tore Sanner (H), er også sameminister, men han ville ikke la seg intervjue om det aktuelle tema.

Staten MÅ ta ansvar

Statssekretær Grete Ellingsen (H) sier til TV 2 at de som har noe å klage på, selv bør ta affære.

Grete Ellingsen

Statssekretær Grete Ellingsen (H).

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Hvis noen føler at her har det vært et lovbrudd så vil det være å bringe det inn for det enkelte organet og et overordnet nivå der.

Overfor TV-kanalen nekter hun å vurdere om det er pinlig at det er staten selv som svikter.

– I dette tilfelle så kjenner jeg ikke til de vurderinger som er gjort.

Ellingsens utsagn gjør sametingspresidenten enda mer oppgitt.

– Når man har gått til det skritt å anerkjenne samisk som offisielt språk i Norge, så må også staten tar et ansvar, understreker hun.

Barnevernslederen i Kautokeino sier hun gjentatte ganger har meldt fra om språkmangelen, men nå begynner hun å bli lei av å mase.

– Det er en sak vi må kjempe for hele tiden, at også samiske barn skal få rettigheter alle norske barn har krav på, sier Hætta til TV 2.