Trygve Lund Guttormsen er død

Den samiske kunstneren Trygve Lund Guttormsen sovnet stille inn i sitt hjem i Máze tirsdag kveld.

Trygve Lund Guttormsen

Trygve Lund Guttormsen er gått bort, 79 år gammel.

Foto: Arkiv / NRK

Trygve Lund Guttormsen (79) var en sentral samisk billedkunstner og lokalpolitiker bosatt i Máze i Kautokeino kommune i Finnmark.

Guttormsen hadde vært syk en stund. Han etterlater seg kone, syv sønner og flere barnebarn.

Han var også en av initiativtakerne til den såkalte Masi-gruppen, som representerte en nyorientering og internasjonalisering innen samisk kunst. Guttormsen varr selvlært som billedkunstner.

Guttormsen har vært en ledende skikkelse innen det organiserte, samiske kunstlivet, og var æresmedlem av Samisk kunstnerforbund. Guttormsen var dessuten sentral i den samiske motstanden under Alta-konflikten.

– Han var så mye

Kunstner Synnøve Persen fra Porsanger mottar budskapet om Guttormsens bortgang med sjokk og stor sorg. Hun har som kunstner i flere tiår jobbet tett sammen med Guttormsen

– Mitt hjerte er fylt av sorg over tapet av en samfunnsengasjert samisk kunstner og en god kollega, sier Persen.

Persen sier at det samiske samfunnet har mistet en som bryr seg. Han hadde så mange meninger, og var aldri redd for å si i fra. Han var så mye, han var en anerkjent kunstner, men også en samfunnsengasjert person.

– Trygve hadde alltid en løsning på alt når vi andre kjørte oss fast i forskjellige anledninger, jeg kommer til å skrive en minnetale, ellers har jeg foreløbig vanskelig for å finne ord akkurat nå, sier Persen med sorg i stemmen.

Trygve Lund Guttormsen vokste opp i Kåfjord i Alta. Under krigen ble han og familien først evakuert til Mo og endte etterhvert opp på Nesodden, hvor de bodde frem til 1948.

Guttormsen gikk først på folkehøgskolen, så på realskole og gymnas i Alta, for deretter å ta Kristelig Gymnasium i Oslo. I 1957-58 begynte han som vikarlærer i Alta, hvor han senere også fullførte lærerskolen.

Trygve Lund Guttormsen var rektor ved Máze skole i 12 år, og har vært i kommunestyret i Kautokeino kommune i til sammen 20 år.

Pastell "Leve ytringsfriheten!" av Trygve Lund Guttormsen

Pastell 'Leve ytringsfriheten!' av Trygve Lund Guttormsen

Foto: Pressebilde