Trusler i reindrifta: Krever 90 dagers fengsel

Tre familiemedlemmer fra Kautokeino møttes igjen i retten. En tante, en kusine og en fetter- med alvorlige anklagelser om drapstrusler, torpedoer og en kamp om en konsesjon, er kimen til konfliktene.

Rettsak i Kautokeino

Krav om fengselsstraff og erstatning i rettssak om trusler i reindrifta.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Alvorlige drapstrusler mot nære familiemedlemmer gjør at den tiltalte reineieren må dømmes til fengsel i 90 dager, hvorav 60 dager er betinget og at den tiltalte får en prøvetid på to år. Det la aktor Ernst Pettersen fram i sin sluttprosedyre for Indre Finnmark tingrett.

Denne feiden skal ha begynt høsten 2013 og saken ble behandlet i retten rett før jul i fjor, men sakens kompleksitet gjorde at tingretten ikke ble ferdig med å behandle saken. Derfor møtes partene igjen i retten fredag.

– Har ikke truet noen

Den tiltaltes forsvarer, Trond Biti, ba om full frifinnelse og mener den tiltalte har ikke truet sin tante og kusine.

– Det er mye som skurrer her. Begge kvinnene har hatt ett ønske om å få den tiltalte vekk fra reindrifta. Her er det snakk om posisjonering, redusering av reintall og en konsesjon som skaper splid i storfamilien.

Forsvarer Biti sa i retten i dag at den tiltalte ikke er en trussel for familiedriften, men mente at noen av dem som satt i retten bløffer bevisst.

Biti mener at noen i storfamilien har konstruert opp en historie og bak hele opplegget er en som kalles «Mr. Pappa», en onkel og en far som vil beholde sin posisjon i familiesiidaen.

– En tragisk sak for storfamilien

Biti vektla i sin sluttprosedyre at saken er en belastning for storfamilien og har utartet til en tragisk sak for dem.

– Vadsø kretsfengsel er ikke riktig medisin, men hele familien må møtes i konfliktrådet, sa Biti, så derfor er betinget dom det eneste riktige her.

Han ba om full frifinnelse eller at hans klient dømmes etter mildest mulig måte.

Ser en annen side

Politioverbetjent Inger Anita Øvregård, som jobber i Reinpolitiet, vitnet i saken i dag. Hun fortalte at kimen til konflikten muligens kan være en erstatning fra Avinor, som ble betalt til storfamilien.

– Erstatningen ble ikke delt slik at alle familiemedlemmer var fornøyde og faren til den fornærmede fikk utbetalt mer i erstatning enn faren til den tiltalte, forklarte Øvregård.

– Aksepterer trusler

Inger Anita Øvregård bekreftet at det forekommer at nære familiemedlemmer prøver å skremme de andre vekk fra næringen men de fleste velger å leve i frykt, istedenfor å anmelde slike trusler.

Politioverbetjent Inger Anita Øvregård

Politioverbetjent Inger Anita Øvregård, som jobber i Reinpolitiet, tror at kimen til konflikten kan være en erstatningssak fra Avinor.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Særlig innen reindrift er det utrolig hvor mye de tåler av trusler og vold og hender at vi får vite om voldshendelser flere år etterpå, fortale Øvregård.

Hun beskrev arbeidsforholdene i enkelte siidaer som dårlige og at det kan være tøft for de involverte når det oppstår konflikter og vold.

– Tror du på historien om torpedoer, ville advokat Trond Biti vite av politibetjenten.

– Jeg synes at det høres litt utrolig ut, svarte Øvregård.

– Kvinnene har det tøft, har forlatt reindrifta

Bistandsadvokat Roy Berntsen sa i sin sluttprosedyre at kvinnene har det tøft.

– De jobber ikke lenger i reindrifta og en av de to kvinnene har valgt å flytte sørover, og begge kvinnene er plaget med angst og har isolert seg, sa Berntsen.

Bistandsadvokat Roy Berntsen

Bistandsadvokat krever 120.000 kroner til to kvinner og en tredje person, etter det de opplever som drapstrusler.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Roy Berntsen nedla påstand om at den tiltalte må dømmes til å betale en erstatning på 120.000 kroner, som er øvre grense, der begge kvinnene hver får 40.000 kroner i oppreisning – og i tillegg må den tiltalte også betale erstatning til et vitne som har opplevd drapstrussel.

Hvordan har kvinnene opplevd saken?

– De er begge glade for at saken nå er avsluttet, sier Berntsen, og legger til at saken har vært en tung belastning – å anmelde en nær slektning for drapstrusler, samt at de må sitte i retten og møte nære familiemedlemmer.