NRK Meny
Normal

Truer med bøter mot reineiere

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta vil bruke den nye Reindriftsloven for å få ned reintallet i Finnmark.

Ellen Inga O. Hætta

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Grunnlaget for den nye Reindriftsloven er at det skal være større selvstyre i næringen. Det er i grunnen lovens formål. Nå er det gitt mulighet til siidaene å lage bruksregler for reintall. Hvis dette ikke følges, så vil myndighetene komme inn i bildet. I reindriftslovens kapittel 11 står det at reindriftsmyndighetene kan sanksjonere. Noe slikt har det aldri vært i reindriftsloven, sier reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta.

Dersom reintallet i siidaen er over det som er fastsatt gjennom bruksreglene, må det som det fremgår av § 60, reduseres til lovlig
nivå. Det er siidaen selv som i utgangspunktet må sørge for dette gjennom utarbeidelse av en reduksjonsplan. Myndighetene vil ikke legge noen føringer på hvordan fordelingen av kuttet skal skje mellom siidaandelene. Dette bestemmer siidaen selv.

Reindriftsloven

Reineiere kan bøtelegges

Reintallet spesielt i Vest-Finnmark har i en årrekke vært altfor høyt i forhold til beitegrunnlaget. Reintallet skal ikke overstige 64.000 rein.

Myndighetene, med Landbruks- og Matdepartementet og Reindriftsforvaltningen, har flere ganger truet med forskjellige sanksjoner, uten av reintallet har gått nevneverdig ned av den grunn.

– Nå er det slik at reineieren kan bøtelegges hvis disse driftsreglene ikke følges. Det har det aldri blitt mulighet for i reindriftsloven, forklarer Hætta.

Av §§ 76–79 fremgår det at myndighetene i ulike situasjoner kan ha muligheter til å benytte seg av flere type tiltak, som f.eks. tvangsmulkt, forelegg og avgift ved brudd på bruksregler. Områdestyret eller reindriftsstyret skal påse at sanksjonene som iverksettes ikke virker urimelige i forhold til overtredelsen.

Reindriftsloven

Hætta håper at hun snart skal kunne rapportere til departementet at den nye loven fungerer etter intensjonene.

– Målet med loven er at reineierne nå har plikt til å jobbe med dette selv, og hvis de ikke gjør det så blir det sanksjoner. Men det må man også merke seg at med tanke på reintallet, så vil alle disse sakene komme på bordet hos Reindriftsstyret, og det blir opp til dem enten å godkjenne eller undekjenne det rapporterte reintallet, forklarer Hætta.

I dag startet landsmøtet til Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) på Sommarøy i Troms.