Trudeau: – Canada behtii sin

Canada stáhtaministtar Justin Trudeau dajai iežat sártnistis ON:i, ahte Canada lea beahttán iežat álgoálbmogiid. Son dajai ahte dán jagi ávvuda Canada 150 jagi, muhto lasihii ahte Canada lea ollu boarráset go 150 jagi, muhto sii geat bohte vuosttažettiin eai beassan leat mielde hábmemin Canada, ja dajai ahte dál lea vejolašvuohta Canadas soabadit iežas álgoálbmogiiguin.