Tro på å styrke samesaken med ny regjering

De to NSR-politikerne mener det viktig at Sametinget ikke slites i stykker av interndiskusjoner.

Thomassen og Muotka

Ann-Mari Thomassen og Silje Karine Muotka fra NSR har tro på at det er mulig å styrke samesaken under kommende regjering.

Foto: Pressebilde

– Den nye regjeringen må prioritere samepolitikken, det er ikke nok at man har et nedleggingsamnesti i forhold til Sametinget som folkevalgt organ, sier sametingsrepresentanter for Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Karine Muotka og Ann-Mari Thomassen.

De to tror at det som skjer på Stortinget når det gjelder samepolitikken er svært sentralt, nå som det dannes mindretallsregjering med Høyre og Fremskrittspartiet, og dem legger ikke skjul på at der forventinger til både Storting og regjering når det gjelder samiske saker for kommende stortingsperiode.

Ny minerallov en av sakene de frembringer

– Vi mener at det er en del samiske saker som den nye regjeringen må ta tak i straks sier Ann-Mari Thomassen.

Blant disse er behovet for ny minerallov, et samisk lærer- og utdanningsløft og byggingen av Samien Sitje sørsamisk kulturbygg og Beaivváš teaterbygg.

Thomassen mener også at det er noen saksområder hvor det åpnes muligheter, og hun sier at dette skal Sametinget ivareta. Jeg ser for meg at saker som omfatter utdanning, samisk næringsutvikling, innovasjon og særlig reiseliv er saker hvor den nye regjeringen vil respondere raskt.

– Bra med bredt flertall

– Jeg mener at det er bra at et bredere flertall i Stortinget skal komme til enighet om samepolitiske saker fremover, sier Muotka.

Hun sier at det gir gode muligheter for Sametinget å øve aktiv innflytelse på Stortinget fremover.

– Sametinget skal også være svært påpasselig ovenfor denne regjeringen fremover, sier Muotka som legger til at dette stiller store krav til at Sametinget samles i viktige saker og at NSR som største gruppering har et stort ansvar for å samle et bredt Sameting bak seg.

– Ikke råd til å slites i stykker av interndiskusjoner

Muotka sier at Sametinget ikke bare er et lobbyeringsorgan ovenfor Stortinget, men en garantist for de samiske interessene i en stortingsperiode hvor det eneste partiet i Norge som har lovt nedlegging av Sametinget faktisk sitter i regjering.

– I denne stortingsperioden har vi på Sametinget ikke råd til å slites i stykker av interndiskusjoner omkring lønninger og posisjoner på Sametinget. Nå må vi gjøre jobben for det samiske samfunnet og sikre at samesaken får en sterk utvikling fremover, avslutter Sametingsrepresentanten.