– Har fortsatt tro på Boalvvir

Konsulent Ketil Onstad har fortsatt stor tro på reinkjøttselskapet Boalvvir. Han jobber for fullt med å skaffe nye millioner til selskapet.

– Jeg skal selv investere i Boalvvir AS. Vi ønsker cirka fire millioner kroner i friske penger, sier Onstad til nrk.no/sami.

Han fungerte som daglig leder for selskapet i sommer etter at Elle Merete Omma sluttet. Onstad er fortsatt engasjert av Boalvvir BA.

– Fire millioner i frisk kapital er et realistisk anslag, sier Onstad.

Datterselskap under etablering

Om kort tid vil Boalvvir AS registreres i Brønnøysundregistrene. Dette er et datterselskap av Konsortiet Boalvvir BA.

– Det går bra med etableringen. Vi henter inn kapital fra det frie investormarkedet. Flere har allerede gått inn med kapital, men det er for tidlig å si noe om hvem dette er, sier Onstad som jobber i konsulentfirmaet Belmont AS i Oslo.

Før generalforsamlingen hadde Boalvvir BA underdekning på åtte millioner kr.

– Jeg anbefalte å ikke legge ned selskapet. Istedenfor foreslo jeg en løsning hvor vi kunne hente inn frisk kapital. Det nye selskapet skal kontrolleres av reineierne selv om nye investorer har aksjemajoriteten i selskapet. Reineierne skal også ha flertallet i styret i både Boalvvir BA og Boalvvir AS, forteller Onstad.

Underskudd og gjeld

Ketil Onstad sier Boalvvir BA har gjort avtaler med alle selskapet skylder penger til.

– Alle kreditorer er informert om situasjonen og fått en plan om den videre satsingen. Vi har allerede betalt halvparten av det vi skylder til Northcape Rein AS. Den andre delen får de til vinteren, sier Onstad.

Det var Northcape Rein AS i Karasjok som slaktet dyrene som senere ble destruert etter et vedtak i Mattilsynet.

Nylig ble det kjent at Boalvvir BA fikk et underskudd på 7,8 millioner kroner.

– Suksess

Boalvvir BAs styreleder Robert Hermansen hevder likevel at selskapet har vært en suksess.

– For de som ønsker omsetning av kjøtt og en blomstrende reindrift, så har Boalvvir vært en suksess, sier han til NRK Sámi Radio.

Også konsulent og investor Ketil Onstad tror på suksess.

– Vi har fått gode avtaler, vi tilbyr de beste prisene og nå er selskapet i godt gjenge.

Sender kjøttet ut av Finnmark

Ifølge Onstad kjøper Boalvvir kjøtt for fullt. Men råstoffet sendes ut av Finnmark.

– Bearbeidingen av kjøttet skjer i Rogaland ved Fatland Ølen. Målet er selvsagt å få til skjæring i Finnmark og vi jobber med det. Men inntil videre går kjøttet til Rogaland.  

Korte nyheter

 • Studeanttaide elrávdnjeloatna

  Ráđđehus áigu addit studeanttaide 3000 ruvnno liigeloana elrávdnjerehkega geažil. Dat studeanttat geat sáhttet duođaštit ahte sis leat olggosgolut elrávdnjái, ožžon dákkár loana. Nu dieđiha alit oahpahusministtar Ola Borten Moe preassadieđáhusas. Ruđaid mákset oahppoloatnakássa bokte ođđajagimánus, boahtte jagi. 1200 ruvnno dán 3000 ruvnnos, sáhttet dahkkot stipeandan.

  Strømregning
  Foto: Colourbox (illustrasjonsfoto) / NRK (montasje)
 • Tráilár vuodján badjelluotta

  Okta tráilár lea vuodján badjelluotta Deanus Sirpmá guovllus ja lea gopmánan. Boles, buollinčáskadeaddjit ja buohccibiila leat jođus dohko dál. – Vuddjiin manná bures, muhto ii beasa eret tráiláris. Mii árvvoštallat cuvket láse vai son beassá olggos, nu muitalit Finnmárkku politiija operašuvdnaguovddážis.

 • Boazodoalli gopmánan skohteriin

  Boazodoalli lea bártidan skohteriin meahcis Kárášjoga ja Idjajávrri gaskkas. Dievdu riŋgii ieš bolesii ja bivddii veahki go skohter lea gopmánan su julggiid nala. Son lea bures gárvodan ja seaking-helikopter ja boles leat jođus dohko dál. Dievdu lea badjel 70 jagi boaris. Nu muitalit Finnmárkku politiija operašuvdnaguovddážis.