Tromssas ollu juhkanolbmot

Mannan ija leat Tromssa filkka politiijat šaddan jaskodahttit juhkanolbmuid sihke gávpogiin ja ruovttuin. Sii leat maid duoguštan vihtta vuodjinkoartta, go olbmot leat vuodján menddo johttilit dahje vuodján juhkanvuođas.