Troms Kraft anker dom

Troms Kraft anker dommen fra tingretten i Stockholm der TK ikke fikk medhold i kravet mot revisjonsselskapet Grant Thornton om ei erstatning på 1,7 milliarder kroner. Grant Thorton var revisor i Troms Krafts svenske datterselskap Kraft og Kultur. Ifølge dommen må Troms Kraft betale revisjonsselskapet en erstatning på 19 millioner. TK mener dommen er feil, og skal levere en lengre begrunnelse for sitt syn.