NRK Meny
Normal

Også Troms mot Smith-utvalg

Troms Fiskarfylking er enig med Finnmark Fiskarlag om at fiskere i Finnmark ikke bør få spesielle rettigheter langs finnmarkskysten.

Sjark
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det regjeringsoppnevnte Kystfiskeutvalget foreslår at fiskerne i finnmarksfjordene får førsteretten til fiske i sine nærområder.

Flertallet i Finnmark Fiskarlag stemte imot dette forslaget under fiskarlagets årsmøte sist helg. Forslaget møter også motstand blant fiskere i nabofylket.

LES OGSÅ: Finnmark Fiskarlag stemte imot Kystfiskeutvalgets forslag

GULDAL: Eai guollebivdit Romssas ge doarjjo Riddoguolástanlávdegotti

Nasjonal ressurs

Mange fiskere i Troms henter sine største inntekter i finnmarksfisket, og flere reagerer derfor negativt på forslaget fra Kystfiskeutvalget, forteller daglig leder for Troms Fiskarfylking, Arvid Ahlquist:

– Alle fiskere i Norge skal ha lik rett til fisket langs norskekysten, og da kan man ikke gi spesielle rettigheter til enkelte, sier Ahlquist.

Troms Fiskarfylking har årsmøte om to uker, og Ahlquist tror at fiskarlaget da ventelig vil gå imot Kystfiskeutvalgets forslag,

Vil kreve samme rett

Hvis dette forslaget fra Kystfiskeutvalget skulle bli realitet, så må myndighetene være forberedt på at fiskere i Troms ikke vil finne seg i slik forskjellsbehandling, mener Ahlquist.

– Dersom man vedtar noe slikt for Finnmark fylke, vil jo kravet komme i fra Troms om at vi skal ha de samme rettighetene, sier Ahlquist.