Troms ber om ekstraordinært møte

Fylkesrådet i Troms ønsker et ekstraordinært fylkesting i august, før møtet i fellesnemnda for sammenslåing med Finnmark den 13. august. – Etter at fylkestinget i Finnmark har vedtatt å boikotte møtet i fellesnemnda, er situasjonen for Troms sine 19 representanter blitt betydelig vanskeligere, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk.