Hopp til innhold

Trøbbel for private barnehager – frykter konkurs

To private samiske barnehager kan måtte tilbakebetale 1,4 millioner kroner til kommunen. Resultatet kan bli svekket tilbud og i verste fall konkurs.

Lemet Niillas Helander

TØFF TID: Daglig leder Lemet Niillas Helander ved Diddi mánáidgárdi i Tana vet ikke hvordan de skal klare seg dersom de må betale tilbake tilskudd.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Akkurat nå virker dette uoverkommelig for oss, sier Lemet Niillas Helander (34).

Han er daglig leder ved Diddi mánáidgárdi (barnehage) ved Tana bru. Den private barnehagen eies av Deanu sámiid searvi (Tana sameforening).

Rådmannen i Tana kommune foreslår at barnehagen må tilbakebetale 846.644 kroner over tre år. Årsaken er at den har fått utbetalt for mye i tilskudd i perioden 2013 til 2015. Dette gjelder også for den andre private samiske barnehagen, Giellavealgu, som risikerer å betale 544.676 kr.

– Det kan bli vanskelig å drive barnehagen videre. Vi har ikke regnet på hvordan vi kan utføre drifta med 300 000 kr mindre å rutte med, sier Lemet Niillas Helander til NRK.

Frykter konkurs

Foreløpig har et flertall i hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur i Tana gått inn for at kommunen ikke krever inn pengene.

Venstres medlem i utvalget, Monica Balto Anti frykter barnehagene går konkurs.

– Dette kan være kroken på døra for barnehagene, sier hun til NRK.

Også Høyres Ann Magritt Børresen argumenterte mot tilbakebetaling. Hun sier barnehagene ikke kan straffes for feilutbetaling fra kommunen.

– Feilen ligger hos Tana kommune. Det har vært et veldig komplisert regnestykke, og barnehagene har handlet i god tro. Dette er jo egentlig penger som ikke har gått tapt, men som er investert i barnehagetilbud, sier hun til NRK.

Vil kreve tilbakebetaling

Varaordfører Elisabeth Erke (Ap) er leder i hovedutvalget. Hun stemte for rådmannens innstilling, men havnet i mindretall.

– Slik jeg forstår saken og systemet for tilskudd til private barnehager, så mener jeg at barnehagene må betale tilbake, sier hun til NRK.

Erke mener denne saken egentlig ikke burde vært behandlet i utvalget ettersom det er snakk om økonomiske disposisjoner.

– Dette er en sak som må opp i formannskapet og kommunestyret, og så får vi se hva flertallsbeslutningen blir der. Dersom Ap-politikerne mener at dette er penger vi kan avse, så er jeg selvfølgelig klar til å endre standpunkt, sier Elisabeth Erke.

Korte nyheter

 • Får ikke medhold i bjørneklage

  Miljødirektoratet støtter Statsforvalteren i Troms og Finnmark sitt avslag på skadefellingstillatelse av bjørn i Bardu.

  Det var før sommeren at kommunen søkte om fellingstillatelse på ei binne som over flere år har drept sau i området.

  Det er tidligere vedtatt at hun og hennes to avkom skulle flyttes til en rovdyrsone, men det lot seg ikke gjøre.

  I juli klaget Bardu vedtaket inn til Miljødirektoratet, som nå har svart at kommunen ikke får medhold i klagen.

  I brevet står det blant annet at søknaden til Statsforvalteren skal ha vært muntlig. Hovedregelen er at alle søknader om skadefelling skal sendes skriftlig.

  De viser videre til at rovviltregionen ligger under bestandsmålet for bjørn, og at felling av en binne ville ført til at bestanden ble ytterligere redusert og bestandsmålet vanskeligere å oppnå.

  Toralf Heimdal ordfører Bardu
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK
 • Ožžot sierra studeantaviesu

  Austrália álgoálbmogat ožžot vuosttas studeantaruovttu mii huksejuvvo sin várás.

  Gieskat leat almmuhuvvon tevnnegat das makkár viesu lea áigumuš hukset.

  – Viesui hábmedettiin leat geahččalan vuhtiiváldit álgoálbmogiid historjjá ja kulturárbbi, lohká arkiteakta Jefa Greenaway architectureau.com neahttasiidui.

  Studeantaviessu galgá huksejuvvot Sydney gávpogii.

  Sydney universitehta lea muhtun jagiid geahččalan hástalit aborigiinnaid ja eará álgoálbmogiid Austrálias lohkat universitehtas, čállá SVT Sápmi.