Hopp til innhold

Trøbbel for private barnehager – frykter konkurs

To private samiske barnehager kan måtte tilbakebetale 1,4 millioner kroner til kommunen. Resultatet kan bli svekket tilbud og i verste fall konkurs.

Lemet Niillas Helander

TØFF TID: Daglig leder Lemet Niillas Helander ved Diddi mánáidgárdi i Tana vet ikke hvordan de skal klare seg dersom de må betale tilbake tilskudd.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Akkurat nå virker dette uoverkommelig for oss, sier Lemet Niillas Helander (34).

Han er daglig leder ved Diddi mánáidgárdi (barnehage) ved Tana bru. Den private barnehagen eies av Deanu sámiid searvi (Tana sameforening).

Rådmannen i Tana kommune foreslår at barnehagen må tilbakebetale 846.644 kroner over tre år. Årsaken er at den har fått utbetalt for mye i tilskudd i perioden 2013 til 2015. Dette gjelder også for den andre private samiske barnehagen, Giellavealgu, som risikerer å betale 544.676 kr.

– Det kan bli vanskelig å drive barnehagen videre. Vi har ikke regnet på hvordan vi kan utføre drifta med 300 000 kr mindre å rutte med, sier Lemet Niillas Helander til NRK.

Frykter konkurs

Foreløpig har et flertall i hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur i Tana gått inn for at kommunen ikke krever inn pengene.

Venstres medlem i utvalget, Monica Balto Anti frykter barnehagene går konkurs.

– Dette kan være kroken på døra for barnehagene, sier hun til NRK.

Også Høyres Ann Magritt Børresen argumenterte mot tilbakebetaling. Hun sier barnehagene ikke kan straffes for feilutbetaling fra kommunen.

– Feilen ligger hos Tana kommune. Det har vært et veldig komplisert regnestykke, og barnehagene har handlet i god tro. Dette er jo egentlig penger som ikke har gått tapt, men som er investert i barnehagetilbud, sier hun til NRK.

Vil kreve tilbakebetaling

Varaordfører Elisabeth Erke (Ap) er leder i hovedutvalget. Hun stemte for rådmannens innstilling, men havnet i mindretall.

– Slik jeg forstår saken og systemet for tilskudd til private barnehager, så mener jeg at barnehagene må betale tilbake, sier hun til NRK.

Erke mener denne saken egentlig ikke burde vært behandlet i utvalget ettersom det er snakk om økonomiske disposisjoner.

– Dette er en sak som må opp i formannskapet og kommunestyret, og så får vi se hva flertallsbeslutningen blir der. Dersom Ap-politikerne mener at dette er penger vi kan avse, så er jeg selvfølgelig klar til å endre standpunkt, sier Elisabeth Erke.

Korte nyheter

 • Gearggus vuolláičállit ovttasbargošiehtadusa

  Sámediggi lea čađahan gulahallanproseassa sámi valáštallan birrasiin máŋggaid jagiid badjel, ja lea dál gearggus vuolláičállit ovttasbargošiehtadusa Sámi Valáštallan Lihtuin. Dáinna ođđa valáštallan šiehtadusain lea Sámediggi gearggus searvat bargui loktet sámi valáštallama politihkalaš dásis, dieđiha Sámediggi preassadieđáhusas.

 • Meannuda ođasmahttojuvvon oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána

  Norgga stáda bealis lea unnon ruhtajuolludeapmi sámi oahpponeavvuid váste, mii dagaha ahte Sámediggi šaddá rievdadit vuoruheami sámi oahpponeavvuid ektui. Sámedikki dievasčoahkkin meannuda dán vahku ođasmahttojuvvon oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána 2020-2024, mii galgá sihkkarastit ahte sámi oahpponeavvuid ráhkadeamis lea buorre kvalitehta. – Lea dárbbašlaš buoridit buot lađđasiid oahpponeavvoráhkadeamis, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).
  Foto: Vaino Rensberg / Sametinget
 • Mátta-Várjjaga gielda ovttasbargagoahtá Sámedikkiin

  Ovttasbargosoahpamuš Mátta-Várjjaga gieldda ja Sámedikki gaskkas lea dál sáddejuvvon gulaskuddamiidda.

  Soahpamuša mihttun lea láhčit ovttasbargodili seailluhit ja ovdánahttit sámi giela ja kultuvrra gielddas.

  Soahpamuš nanne earret eará dan ahte Mátta-Várjjat lea oassin árbevirolaš sámi guovllus. Okta mihttomearri lea ásahit nuortalaš- ja davvisámegiel giellaguovddáža.

  Gulaskuddanáigemearri lea ođđajagimánu 27. beaivve 2023.

  Sameflagg
  Foto: Máret Biret Sárá Oskal / NRK