Trist over at Mattilsynet flytter

Kautokeinos ordfører Klemet Erland Hætta synes det er leit at Mattilsynets regionkontor flyttes fra kommunen hans. Men hva som skjer med de ansatte er foreløpig usikkert.

Klemet Erland Hætta

katokeinos ordfører Klemet Erland Hætta synes det er beklagelig at Mattilsynets regionkontor i Kautokeino flyttes.

Foto: Skjermdump / NRK

– Det er selvfølgelig en kjedelig beskjed å få, og beklageligvis så har dem gjort et annet vedtak enn det vi hadde forventet og ønsket. Det er en sak som virker å være kjørt for oss, sier Hætta til NRK.

Regjeringen vedtok i dag en ny regionmodell for Mattilsynet. Det ble bestemt at region Troms og Finnmark slås sammen med region Nordland. Regionkontoret skal være i Sortland.

Frykter for arbeidsplasser

Kautokeino som nå har regionkontoret for Troms og Finnmark vil derfor bli et distriktskontor. Ordføreren frykter arbeidsplasser vil flyttes ut av kommunen.

– Det blir en usikker framtid for Mattilsynets ansatte i Kautokeino. Dessverre så vet ikke vi noe mer enn det som er kommet fram i et lite presseskriv fra Mattilsynet. Det er den eneste infoen vi har fått, og jeg håper de ansatte er bedre ivaretatt enn allmennheten.

Først skal Mattilsynet ha nektet for at det var noen planet om flytte regionkontoret i Kautokeino, og varaordfører Hans Isak Olsen følte seg ført bak lyset.

Ønsker mindre administrasjon

Mattilsynets administrerende direktør Harald Gjein forteller at grunnen til omorganiseringen er å bane vei for flere inspektører på bekostningen av administrasjonen.

Harald Gjein

Mattilsynets administrerende direktør Harald Gjein forteller til NRK at omorganiseringen vil åpne for flere arbeidsplasser i distriktene, siden målet er å redusere administrasjonen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix


– Vi ønsker å bruke enda større ressurser på tilsyn, slik at inspektørene får større ressurser, sier Gjein.

For å få til dette så er det besluttet å minske administrasjonen ved å redusere antallet regionkontorer, som fungerer som administrasjon for distriktskontorene.

– Vi ser at vi kan effektivisere den administrative biten, slik at regjeringen i dag har vedtatt at vi nå skal ha fem regionkontorer i stedet for åtte.

Hovedkontoret skal også omorganiseres for å frigjøre ressurser til flere inspektører.

Åpnes for flere inspektører i distriktene

I og med at regionkontorene Kautokeino og Sortland slås sammen, så betyr det at regionsjefstillingen flyttes til Sortland, men hva som skjer med de øvrige ansatte er foreløpig usikkert.

– Til å begynne med vil de kunne jobbe fra der de er, men målet er å ha færre ansatte i administrasjon, så på sikt vil man se på muligheter for omskolering til inspektør, forteller Mattilsynets administrerende direktør.

Siden det blir flere inspektører vil det ifølge Harald Gjein åpnes for å få flere ansatte på distriktskontorene.

Ansatte tar det til etterretning

Tillitsvalgt for Mattilsynet i Troms og Finnmark, May-Tove Iversen, svarer følgende per e-post fra NRK på spørsmålet om hva de ansatte synes om omorganiseringen:

– Har ikke forstått det slik at Kautokeinokontoret legges ned. Det er regiondirektøren som skal lokaliseres til Sortland og det tar vi ansatte til etterretning.

Torkjell Andersen

Nåværende direktør i region Troms og Finnmark, Torkjell Andersen, sier at man med den nye modellen må sørge for å jobbe til det beste for Mattilsynet.

Foto: Robin Mortensen


Også nåværende regiondirektør i Troms og Finnmark, Torkjell Andersen, tar beskjeden til etterretning.

– I det forslaget som har vært så har det jo også vært forslag om at regiondirektøren skal sitte i Tromsø, og det var det gode faglige argumenter for. Nå har regjeringen besluttet at det skal ligge på Sortland, og det må vi bare ta til følge, og så jobbe for at det skal bli til det beste for Mattilsynet.