Vil ha slike skilt i hele Nord-Troms

Norsk Målungdom mener at alle kommuner i Nord-Tromsø bør gjøre som Storfjord har gjort, men Lyngen-ordfører synes initiativet kommer fra feil hold.

Skibotn skilt

Norsk Målungdom mener at Storfjord kommune er et godt eksempel som andre kommune bør etterfølge.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Sølvi Jensen

Ordfører Sølvi Jensen mener at et skiltinitiativ bør komme fra lokalbefolkninga.

Foto: Torill Ustad Stav / NRK

– Jeg har forsåvidt ikke noe problem med å ta en slik diskusjon, men jeg føler ikke noe press for å gjøre det. Det presset bør etter min mening komme fra lokalbefolkningen for å si det sånn, sier ordfører Sølvi Jensen (Ap) i Lyngen.

Det er Norsk Målungdom som ber kommunene i Nord-Troms om å skilte både på samisk, kvensk og norsk, slik som Storfjord har gjort.

Et vedtak om å synliggjøre det språklige mangfoldet i landet, ble fattet på ungdomsorganisasjonens landsmøte, som da også innebærer en økt synliggjøring og bruk av det samiske språket.

Leder Karl Peder Mork sier at mållaget ikke ser noen grunn til at samisk språk bare skal være synlig i de samiske områdene. Han mener offentlige bygg i hele landet bør være skilta på både bokmål, nynorsk og samisk.

Vil synliggjøre alle tre språk

Organisasjonen mener at alle tre språk burde vært synliggjort da språkene har vært brukt side om side i disse områdene før i tiden, og at for bare to-tre generasjoner siden var alle tre språk i bruk i dagliglivet.

Kåfjord kommune ble innlemmet i det samiske språkforvaltningsområdet i 1992, og siden da har man skiltet alle kommunale bygg. Etter den tid er det bare Manndalen som er skiltet på samisk – Olmmáivággi.

De fleste kommunene i Nord-Troms er villige til å ta opp dette i regionrådet, som er et fellesråd for de seks kommunene. Lyngen-ordføreren er imidlertid betenkt med å ta slike avgjørelser hurtig.

– Men det er mulig å diskutere dette i formannskapet eller levekårsutvalget om befolkningen ønsker det, sier Sølvi Jensen.

– Positivt for samer og kvener

Ordførerne i Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy er villige til å ta opp saken på regionrådet for Nord-Troms.

Skjervøy-ordfører Torgeir Johnsen (Kystpartiet) sier at trespråklig skilting ville vært naturlig også i Skjervøy, selv om det i dag bare er en liten samisk befolkning og nesten ikke noe kvensk i kommunen.

Torgeir Johnsen mener at alle kommunene bør jobbe for dette sammen.

– Det ville fått en virkning, at det ikke bare er en kommune som skiller seg ut. Det ville vært positivt for alle seks kommunene tror jeg, og spesielt for den samiske og kvenske befolkningen i dette området, sier han.