Usikker om kommunen skal følge stedsnavnloven

Kåfjord kommunestyre har godkjent 11 stedsnavn på samisk, norsk og kvensk. Hittil har kommunen fulgt stedsnavnloven om å bruke det samiske navnet først, men ordfører vet ikke om de skal følge den nå.

Olmmáivággi godkjent på samisk

Ordfører i Kåfjord, Svein Leiros er usikker på om de skal følge stedsnavnloven når de nå skilter de nye stedsnavnene i kommunen.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Kommunestyret i Kåfjord vedtok 11 stedsnavn godkjent på samisk, norsk og kvensk. Olderdalen fikk en helt ny vri på samisk, det ble verken Dálošvággi eller Dálvvesvággi.

Lang prosess

Svein Leiros

Ordfører i Kåfjord, Svein Leiros sier at de ikke har tatt stilling til om det samiske eller norske stedsnavnet skal stå øverst på stedsnavn skiltene i kommunen.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Arbeidet med å finne stedsnavn har vart i nærmere 20 år, men ordfører i Kåfjord Svein Leiros sier at det ikke har vært politisk uvilje som er skyld i at det har tatt så lang tid.

– Enkelte navn har vært vanskelig å fastsette, og det er nok grunnen til at det har tatt så lang tid, sier Leiros.

Nå gjenstår det å få plass skilt på de stedene som har fått godkjent navnene.

Olderdalen var foreslått med tre forskjellige navn på samisk, Dálošvággi, Dálvvesvággi og Dálusvággi. Kommunestyret gikk inn for Dálusvággi, med Dálvvesvággi som undernavn. På vegskilt vil Dálusvággi bli navnet på samisk. Dálvvesvággi blir også registrert som undernavn i kartverkets nettsteder.

Hva skal stå øverst?

Nå når kommunen har valgt å ha stedsnavnene på tre språk, må også vegskilt komme opp på de språkene. Kultur- og språkkonsulent i Kåfjord kommune, Inger Åsli sier at kommunen hittil har brukt stedsnavnloven når de har satt opp skilt.

– Se på kommunenavnet og bygda Manndalen, de er på samisk først, sier hun.

Men ordfører i kommunen, Svein Leiros sier at de ikke har tatt stilling til hvilke språk skal stå øverst på skiltet.

– Det blir nok debatt på det.

Hør ordfører i Kåfjord, Svein Leiros:

Svein Leiros om trespråklig stedsnavn i Kåfjord.