NRK Meny
Normal

Trenger mer penger til prosjektet for å fortsette som planlagt

Like ved årsskifte neste år er det duket for å hedre det første samiske landsmøtet i Trondheim, men alle midler til begivenheten er fremdeles ikke i boks.

Ida Marie Bransfjell

Ida Marie Bransfjell, prosjektleder for Tråante 2017

Foto: Sametinget

Med under et år igjen til markeringen av Tråante 2017 som går ut på å markere at det første samiske landsmøte ble holdt for nesten 100 år siden, så mangler det fortsatt midler til å avholde det planlagte programmet som skal samle ett folk fra fire land.

– Vi synes det er leit, mine personlige og andre styringsgruppers visjoner og mål er høye. Tilskuddene er ikke store i nasjonal skala men når man ikke får de dimensjonene man forutså blir det vanskelig, sier prosjektleder Ida Marie Bransfjell.

Prosjektet har søkt om 2 millioner kroner fra KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) til planlegging og forberedelse av arrangmentet, og 12 millioner kroner fra KD (Kulturdepartemntet) til selve arrangementet.

Anne Karin Olli(H) skriver i en mail til NRK Sapmi at det er ikke mye hun kan si annet enn at søknaden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er under behandling. Og at Kulturdepartementet må svare for seg.

Bransfjell sier at arrangement og markering blir det uansett, men kanskje i en mindre skala enn hva man forutså tidligere.

– Ser dere viktigheten?

Under Sametingets plenumuke forrige uke, benyttet Ellinor Marita Jåma(ÅaSG) sjansen til å spørre plenum om folk egentlig skjønner hvor stort dette jublieet er.

– Jobbes det godt nok for å få anerkjent jubileumet som et nasjonalt jubileum blant sentrale politikere både samiske men også i forhold til Sametinget?

I sitt innlegg i plenum uttalte rådsmeldlem i Sametinget Henrik Olsen at de følger opp dialogen med departementet og Stortinget om finansiering. Og at de har forventinger til at det kommer beviligninger i revidert statsbudsjett.

Ordføreren i Trondheim Rita Ottervik(Ap) har tidligere uttalt at hun synes det er rart at Stortinget ikke vil bidra til festen.

– Jeg synes det er både underlig og beklagelig at jubileet ikke er med i statsbudsjettet, fordi dette er et nasjonalt jubileum som også bør finne sin plass i statsbudsjettet, både i omtale men også medføre bevilgninger til et slikt nasjonalt jubileum.