Hopp til innhold

Trekker tilbake forslag om ny sametingslov

Finlands justisminister Anna Maja Henriksson opplyste i dag at hun trekker tilbake forslaget om ny sametingslov.

Anna Maja Henriksson

Justisminister Anna Maja Henriksson beklager at lang tids arbeid med lovforslaget nå har gått i vasken.

Foto: Vesa Toppari / Yle Sápmi

– Jeg har ikke lenger krefter til å jobbe med denne saken og jeg er sliten, opplyste Henriksson til Yle Sápmi.

Det er også uklart hvordan det nå vil gå med den planlagte finske ratifiseringen av ILO-konvensjon nr. 169.

– Jeg er veldig skuffet over det som har skjedd. Det vi først hadde blitt enig om med Sametinget, holdt ikke. Det er veldig beklagelig og det verste som har skjedd denne regjeringen, sier Henriksson.

Justisministeren mener det er veldig trist at lang tids arbeid med lovforslaget nå har gått i vasken.

Korte nyheter

  • Dovddus sámi professor manái ealáhahkii

    Otne manai virggálaččat ealáhahkii Oulu universitehta Sámekultuvrra professor Veli-Pekka Lehtola. Sus leamašan erenomáš stuorra mearkkašupmi sámi dutkamuššii.

    – Ii oktage sáhte mannat su meattá, go álgá dutkkat sámi kultuvrra, ja sámiid historjjá, ferte vuos oahpásmuvvat Veli-Pekka čállosiidda, lohka professor Anni-Siiri Länsman.

    Geahča ášši otná TV-ođđasiin.