NRK Meny

Tre tunneler i Kvænangsfjellet

Det blir tre tunneler gjennom Kvænangsfjellet i Nord-Troms, og arbeidet kan forhåpentligvis starte om to år.
Det sier prosjekteier Edel Miljeteig Austlid i Statens vegvesen. Prosjektet er beregna å koste 2,2 milliarder kroner. Planarbeidet er ferdig og skal nå ut på høring. Når høringsuttalelsene er gjennomgått, legges første etappe av prosjektet ut på anbud.