Tre festivaler i budsjettforslag

Til stor glede for arrangørene, så har Sametinget tatt med tre samiske kulturarrangement i budsjettet for 2013.

Sametinget

Sametinget har med kulturarrangement i budsjettforslaget for 2013.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingsrådet foreslår for første gang støtte til tre samiske kulturarrangement i sitt budsjettforslag for 2013.

Tidligere har alle disse måttet søke om støtte fra Sametinget. Leder i den sørsamiske kulturfestivalen Toini Bergstrøm sier det er fint å vite at økonomien er på plass allerede i planleggingsfasen.

– Så det at vi nå kommer på fast budsjett, det mener vi sjøl skal gi oss forutsigbarhet og mer trygghet på at vi skal greie å fortsette å gjennomføre dette arrangementet, sier Bergstrøm.

Sørsamisk kulturfestival Raasten Rastah, arrangeres hvert andre år på Røros og Funsdalen i Sverige. Neste arrangement blir i 2014. Festivalen hadde søkt Sametinget om 80.000 kroner, som nå altså er med i budsjettforslaget.

– Kan senke skuldrene

Også samisk uke i Tromsø og lulesamisk uke får penger. Lulesamisk uke arrangeres hvert år i Tysfjord, med lulesamisk språk og unge i fokus. Viktor Inge Paulsen er glad for at også lulesamene er prioritert. Nå blir arrangementet enda bedre, tror han.

– Det vil jo hjelpe oss veldig mye, og lette mye av byrden på våre skuldre, vi får lage et bedre arrangement og vi får mer tid til å konsentrere oss om selve arrangementet, sier Paulsen.

Når det gjelder den sørsamiske kulturfestivalen, så tiltrekker arrangementet både barn, unge og voksne fra Norge og Sverige. Det var stor forhåndspåmelding fra begge land til festivalen sist. Bergstrøm mener dette forteller mye om behovet for et slikt arrangement.

Hør saken her:

Satsning på kultur

Kultur, språk og internasjonalt arbeid er viktige satsningsområder i Sametingrådets forslag til budsjett for 2013. De samiske institusjonene og festivalene er fyrtårn og viktige arenaer for kultur-, språk- og identitetsutvikling, sier rådsmedlem Vibeke Larsen.

Samiske kulturinstitusjoner er viktige for å bygge den samiske offentligheten, skape forståelse for samisk kultur og bygge broer mellom kulturer. Disse institusjonene representerer også viktige samiske kulturarbeidsplasser der samisk språk står i fokus.

Sametinget og Norsk folkemuseum har inngått avtale om tilbakeføring av kulturarv til de samiske museene. Sametingsrådet følger opp avtalen og setter av 1 million kroner til forberedende prosesser i forbindelse med tilbakeføringsprosjektet Bååstede.