Tre av fire australiere vil at landets urfolk skal anerkjennes i grunnloven

73 present av de spurte i en undersøkelse vil at Australia skal anerkjenne landets urfolk i grunnloven.

Aboriginere demonstrerer

Australske urfolk er ennå ikke anerkjent i den australske grunnloven som urfolk. Landet har heller ikke ratifisert Urfolkskonvensjonen.

Foto: ANOEK DE GROOT / AFP

Et stort flertall av australierne mener at grunnloven bør endres for å anerkjenne urfolk, og fjerne klausuler som diskriminerer på grunnlag av rase. Det viser en studie ved Australian National University.

I telefonundersøkelsen har mer enn 1200 mennesker blitt spurt, skriver The Guardian.

Undersøkelsen tok sikte på å finne ut hva opinionen mener om den urettferdigheten og de sosiale ulempene aboriginerne og Torres Strait Islanders lever under.

Undersøkelsen viser at 82% av australiere støtter fjerning av klausuler i grunnloven som diskriminerer på grunnlag av rase.

Og 73%, eller nesten tre av fire australiere, mener at australske urfolk fortjener en spesiell plass i landets grunnlov.

Folkeavstemning i 2017

Australia har ennå ikke ratifisert ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter eller ILO-konvensjon nr. 169 (ekstern lenke) om urfolk og stammefolk i selvstendige stater av 1989.

Konvensjonen er ratifisert av 22 land, blant annet av Norge.

Tony Abbott

Statsminister Tony Abbott.

Foto: MARK GRAHAM / Afp

Australias statsminister Tony Abbott vil at rettighetene til landets urfolk skal grunnlovfestes. Han vil derfor foreslå en folkeavtemning om dette i 2017.

Men for at noe slikt skal bli vedtatt, må et flertall av folket støtte forslaget og det må være et flertall i alle Australias seks delstater.

I dagens grunnlov er ikke aboriginerne og de opprinnelige innbyggerne i Torres Strait Islands anerkjent som landets første mennesker.

I motsetning til i andre nasjoner som er bosatt av europeere, som Canada og New Zealand, nevnes ikke urfolk i det hele tatt i Australias grunnlov.

Urfolk i Australia utgjør om lag 2,5% av landets 24 millioner mennesker. Generasjoner med diskriminering og elendige sosiale forhold har ført til at mange urfolk sliter med dårlig helse, lav utdanning og liten sysselsetting.