Tråante teáhterbihttái ruhta

Sámediggeráđđi juolluda 1,2 miljovnna kruvnna Beaivváš Sámi Našunálateáhter bihttái «The Yoik Consert: Eallin mokta – Jielemen aavoe», mainna ráhkkanit Tråante 2017 ávvudeapmái.

Ann-Mari Thomassen

- Lea dárbu dárkilit gulahallat Tråante 2017 prošeavttas, lohká Ann-Mari Thomassen.

Foto: Mathis Eira / NRK

Sámediggeráđđi Ann-Mari Thomassen lohká teáhteris dárbu dieid lassi juolludemiide, jos galgá vejolaš čađahit ávvučájálmasa.

Sámediggeráđđi maid árvala 800.000 kruvnna Sámedikki reviderejuvvon bušeahtas, Tråante 2017 100-jagi ávvudeapmái.

Reviderejuvvon bušeahtas

- Lea dárbu dárkilit gulahallat Tråante 2017 prošeavttas, vuoi sihkkarástit buori lágideame, lohká Ann-Mari Thomassen.

Danin leat ge árvalan vel 800.000 kruvnna Sámedikki reviderejuvvon bušeahtas, 100-jagi ávvudeapmái mii doppe lágiduvvu.

Sámedikke dievasčoahkkin geassemánus galgá gieđahallat dan reviderejuvvon Sámedikke bušeahta, mas dát árvalusat bohtet.

Illuda ávvudeapmái

- 100-jagi ávvudeapmi lea deaŧalaš midjiide njealji riikka álbmogin ja háliidit dakkár ávvudeami mii čalmmustahttá ja gaskkusta máhtu sápmelaččaid, sámi giela, kultuvrra ja min oktasaš historjjá birra 100-jagi perspektiivvas, lohká Thomassen.

Son lohká illudit ávvudeapmái ja riepmočájálmassii.