Morer seg med å torturere reinsdyr med snøskuter

Rystende bilder av tortur av reinsdyr sprer seg for tiden på sosiale medier. Reinsdyr oppsøkes med snøskuter, og dyreplageriet fotograferes.

Reinsdyrplageri

DYREPLAGERI: Reinsdyr oppsøkes av snøskuterkjørere, som piner eller plager reinen med blant annet påkjørsler eller overfall. Bildet til høyre skal etter det NRK kjenner til være av eldre dato, tilbake til 2009.

Piner rein med snøskuter

DYREPLAGERI: Her har en snøskuterkjører kjørt over et reinsdyr. Dette er et av bildene som den siste tiden har spredd seg på sosiale medier.

Foto: Ukjent fotograf / Publisert av SVT og Sveriges Radio

Bilder av tortur av reinsdyr vekker for tiden sterke reaksjoner på sosiale medier. Bildene har i mange tilfeller ukjente fotografer og gjerningspersoner.

Noen av bildene er ikke nødvendigvis av nyere dato, men kan være flere år gamle. Bildene har likevel spredd seg i høyt tempo den siste tiden.

– Dette her er bare toppen av isberget. Vi har et stort tap av reinsdyr for tiden, forteller den svenske reinedriftssamen, Lars-Thomas Persson til Sveriges Radio.

Bildet av en påkjørt rein, der snøskuterskien setter reinsdyrets nakke i klem, tilhører sannsynligvis hans reinbeitedistrikt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Reinplageri

DYREPLAGERI: Slike bilder sprer seg for tiden blant annet på Facebook. I mange tilfeller er opphavet til bildene usikkert, slik som i forhold til dette. Etter det NRK kjenner til er dette bildet fra 2009, selv om det spres raskt nå for tiden.

Foto: Ukjent fotograf / Innsendt av tipser

Bildespredningen kritiseres

At disse bildene blir spredd på sosiale medier, møtes også med sterk kritikk fra mange hold.

NRK kjenner til at flere mener disse bildene gjør at uskyldige, som ikke har noe med dyreplageriet å gjøre, blir hengt ut.

I enkelte tilfeller skal de som har spredd eller publisert bildene, blitt beskyldt for å ha vært delaktig i selve dyreplageriet.

– Ingen vits å anmelde

Det svenske Norrbotten-politiet etterforsker for tiden flere reinplageri- og tyvslakte-saker i Gällivare-området. De har ennå ikke funnet ut hvem som står bak den siste tidens tyvslakting og reinplageri.

Flere hevder at det er liten vits å anmelde sakene til politiet.

– Som regel oppdages slike tilfeller for sent. Mye av bevismaterialet forsvinner med tiden ute i naturen, sier Jörgen Jonsson som er leder i Svenske Samers Riksforbund.

Politiet har fått kritikk for å være for trege med å reagere. Ved et tilfelle, skal det ha tatt fem dager før politiet ankom for å samle bevis, etter at tyvslakt fant sted.

Flere svenske reindriftssamer som Ođđasat har snakket med, påstår at politiets sendrektighet viser at politiet ikke prioriterer slike saker.

Politiet: – Det må anmeldes

Politiet er ikke enig at det er liten vits å anmelde disse sakene.

– Dette er klart slikt må anmeldes til oss. Konsekvensen av å ikke anmelde gjør jo at vi ikke i det hele tatt vet at slikt har funnet sted. Da kan vi iallfall ikke igangsette etterforskning, sier Per Karlsson hos Norrbotten-politiet i Sverige.

Korte nyheter

 • Ođđa njuovahat rahppon

  Kárášjogas rahppui gaskavahku ođđa njuovahat man namma lea "Min Njuovahat". Njuovahaga stivrralahttu Lasse Johnsen Kvernmo dadjá ahte njuovahat dálvvis bastá njuovvat 40 000 bohcco. Njuovahagas lea šiehtadus Rema 1000 fitnodagain vuovdit bohccobierggu sin gávppiid bokte.

  Nytt slakteri åpnes i Karasjok
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK
 • Biibbaljorgaleaddjái Gonagasa ánsu

  Bearjadaga geigejuvvo Britti Rajalai Gonagasa ánsumedállja su áŋgiris sámegiel biibbaljorgaleami ovddas. Son bargagođii prošeavttain 1980-logu loahpageahčen ja lea bargan jorgaleaddjin dan rájes gitta dassái go Biibala ođđa testameanta almmuhuvvui 2019:s.

  Britt Rajala
  Foto: Johan Mathis Gaup / Bibelselskapet