Hopp til innhold

Morer seg med å torturere reinsdyr med snøskuter

Rystende bilder av tortur av reinsdyr sprer seg for tiden på sosiale medier. Reinsdyr oppsøkes med snøskuter, og dyreplageriet fotograferes.

Reinsdyrplageri

DYREPLAGERI: Reinsdyr oppsøkes av snøskuterkjørere, som piner eller plager reinen med blant annet påkjørsler eller overfall. Bildet til høyre skal etter det NRK kjenner til være av eldre dato, tilbake til 2009.

Piner rein med snøskuter

DYREPLAGERI: Her har en snøskuterkjører kjørt over et reinsdyr. Dette er et av bildene som den siste tiden har spredd seg på sosiale medier.

Foto: Ukjent fotograf / Publisert av SVT og Sveriges Radio

Bilder av tortur av reinsdyr vekker for tiden sterke reaksjoner på sosiale medier. Bildene har i mange tilfeller ukjente fotografer og gjerningspersoner.

Noen av bildene er ikke nødvendigvis av nyere dato, men kan være flere år gamle. Bildene har likevel spredd seg i høyt tempo den siste tiden.

– Dette her er bare toppen av isberget. Vi har et stort tap av reinsdyr for tiden, forteller den svenske reinedriftssamen, Lars-Thomas Persson til Sveriges Radio.

Bildet av en påkjørt rein, der snøskuterskien setter reinsdyrets nakke i klem, tilhører sannsynligvis hans reinbeitedistrikt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Reinplageri

DYREPLAGERI: Slike bilder sprer seg for tiden blant annet på Facebook. I mange tilfeller er opphavet til bildene usikkert, slik som i forhold til dette. Etter det NRK kjenner til er dette bildet fra 2009, selv om det spres raskt nå for tiden.

Foto: Ukjent fotograf / Innsendt av tipser

Bildespredningen kritiseres

At disse bildene blir spredd på sosiale medier, møtes også med sterk kritikk fra mange hold.

NRK kjenner til at flere mener disse bildene gjør at uskyldige, som ikke har noe med dyreplageriet å gjøre, blir hengt ut.

I enkelte tilfeller skal de som har spredd eller publisert bildene, blitt beskyldt for å ha vært delaktig i selve dyreplageriet.

– Ingen vits å anmelde

Det svenske Norrbotten-politiet etterforsker for tiden flere reinplageri- og tyvslakte-saker i Gällivare-området. De har ennå ikke funnet ut hvem som står bak den siste tidens tyvslakting og reinplageri.

Flere hevder at det er liten vits å anmelde sakene til politiet.

– Som regel oppdages slike tilfeller for sent. Mye av bevismaterialet forsvinner med tiden ute i naturen, sier Jörgen Jonsson som er leder i Svenske Samers Riksforbund.

Politiet har fått kritikk for å være for trege med å reagere. Ved et tilfelle, skal det ha tatt fem dager før politiet ankom for å samle bevis, etter at tyvslakt fant sted.

Flere svenske reindriftssamer som Ođđasat har snakket med, påstår at politiets sendrektighet viser at politiet ikke prioriterer slike saker.

Politiet: – Det må anmeldes

Politiet er ikke enig at det er liten vits å anmelde disse sakene.

– Dette er klart slikt må anmeldes til oss. Konsekvensen av å ikke anmelde gjør jo at vi ikke i det hele tatt vet at slikt har funnet sted. Da kan vi iallfall ikke igangsette etterforskning, sier Per Karlsson hos Norrbotten-politiet i Sverige.

Korte nyheter

 • Nordkalottungdommen er ikke på Nordkalottfolkets nettside

  På Nordkalottfolkets nettside er det ingen pekere til Nordkalottungdommen. Partiets ungdomsorganisasjon har heller ikke en Facebook-side.

  Nå har to av tre medlemmer i interimstyret til Nordkalottungdommen meldt seg ut, nemlig Aina Madelén Nordsletta Aslaksen ja Katarina Jørstad Thoresen.

  Den eneste som har blitt igjen er i følge Ságat Charlotte Solli Larsen.

  Thoresen opplyser til avisen at etableringen av Nordkalottungdommen aldri kom lenger enn til å etablere interimstyret.

  Nordkalottfolket er nest største parti på Sametinget. De deltar også i fylkestingsvalg.

  Les på samisk

  Nordkalottfolkets nettside
  Foto: Nordklaottfolket / Skjermdump
 • Kriseteamet i Karasjok kommune er aktivert

  I forbindelse med uventet dødsfall av en Karasjokinnbygger, er kommunens kriseteam aktivert, skriver kommunen på deres nettside.

  Berørte som trenger psykososial støtte, kan henvende seg til kriseteamet på tlf 922 01 854. Kirka holdes åpen i dag kl 15.30 – 17.00.

  Karasjok kommune
  Foto: Monica Falao Pettersen / NRK
 • Ávžžuhit váidit vejolaš rihkusáššiid politiijaide

  Guovdageainnu suohkandirektevrra Kent Valio dieđihanáššis galget máŋga ovdamearkka rihkusáššiide, čállá Ávvir.

  Bearjadaga galgá dárkkistanlávdegoddi meannudit dieđihanášši muhtin suohkanpolitihkkariid vuostá. Áššebáhpiriin boahtá ovdan ahte lávdegoddi ávžžuha suohkana álggahit dárkilis guorahallama ja váidit vejolaš rihkusáššiid bolesiidda jus dat ii leat dahkkon.

  Ášši duogáš lea ahte Guovdageainnu suohkandirektevra Kent Valio balaha ahte máŋga suohkanpolitihkkarat leat seaguhan rollaid ja geahččalan fidnet alcceseaset persovnnalaš buriid.

  Čoahkkin lea gitta ášši duođalašvuođa dihte.

  Kommunehuset i Kautokeino
  Foto: Åse Pulk / NRK