Kanadier med 4500 reinsdyr skal gi seg – søker etterfølger

Eventyreren Tonje Blomseth vurderte en stund å ta med seg reindriftskjæresten til Canada for å overta en flokk med flere tusen reinsdyr.

Per Anders Eira og Tonje Blomseth

Per Anders Eira og Tonje Blomseth vurderte å jobbe for Lloyd Binder.

Foto: Knut Langeland

Der lover nemlig kanadieren Lloyd Norman Binder en stor flokk med rein, gode beiteforhold og lite rovdyr til den personen som etterhvert vil kjøpe seg inn i flokken hans.

– Jeg planlegger fremover, slik at jeg kan få noen til å ta over som sjefsgjeter når den nåværende går av med pensjon, sier reindriftsutøveren Lloyd Norman Binder.

Han har vært og er i kontakt med flere aktører som er interessert i å se på flokken med 4.500 rein, og diskutere valg av muligheter. Binder kom også med samme tilbud i 2011.

Eventyreren og Trondheims-jenta Tonje Blomseth og reindriftskjæresten Per Anders Eira har vært i kontakt med Binder, og det var oppe for diskusjon om de skulle ta sjansen.

– Vi mailet med han og sa vi var interessert, men på det tidspunktet visste ikke vi at han var interessert i at vi skulle ta over drifta. Vi trodde det var bare for en periode, men når vi fikk vite at det var overtakelse, så trakk vi oss.

Vidda Canada

Dette viddelandskapet, med tilhørende rein, ønsker Binder nå å videreføre til noen som er interessert i å ta over driften og etterhvert kjøpe seg inn.

Foto: PRIVAT/James Raffan

Spredde seg raskt

Lloyd Norman Binder bor i Inuvik, som ligger i Northwest Territories i Nord-Canada. Binder er etterkommer av Pulk- og Utsi-slektene i Finnmark. Binders samiske forfedre kom til Northwest Territories på 1930-tallet, og han har drevet med reindrift hele livet.

Tilbudet hans har gått som en farsott i sosiale medier, hvor mange har blitt lokket av den eksklusive muligheten.

Store arealer og lite rovdyr er den rene drømmen for en reindriftssame, særlig for en som bor i Finnmark hvor de må tvangsslakte for at det skal være gode nok kår.

Lloyd Binder

Reineieren Lloyd Binder er en av de største i verden på rein. Nå planlegger han å gi seg i løpet av de nærmeste årene.

Foto: PRIVAT/Kristian Binder

Mange reindriftsutøvere kunne ha tenkt seg å jobbe for Binder, men det han ønsker seg er at vedkommende flytter til Canada på heltid.

– Jeg har egentlig ikke et problem å finne gjetere. Men jeg tror at personen også vil ha mer enn en jobb, så det virker logisk å ha denne personen klar til å bli en sentral aksjonær i selskapet. Det betyr egentlig å bli kanadisk og leve her, sier Binder.

Det skal ikke stå på opplevelsen og eventyret for Tonje og Per Anders del, men å forlate alt i Norge for så å bygge et nytt liv i Canada er uaktuelt.

– Vi har altfor mange vi er glade i her i Norge og mye som holder oss tilbake til at vi kunne flyttet og levd der for resten av livet.

Mener det er plass til 20.000 reinsdyr

Fra begynnelsen på 1900-tallet og fram til midten av 1930-tallet ble det gjort flere forsøk på å introdusere samisk reindrift i Northwest Territories, på Baffin Island og i Newfoundland i Canada. Til Grønland og i Alaska i USA er det også fraktet reinsdyr fra Finnmark, med varierende hell.

Tonje Blomseth og Per Anders Eira

Tonje Blomseth og Per Anders Eira mailet en periode med Lloyd Binder for å få høre mer om tilbudet hans.

Foto: Liv Engholm

Binder har bygd opp flokken til at det er 4.500 reinsdyr der nå, men han mener at vegetasjonen er god nok til at det er plass til 20.000 hvis etterkommeren vil øke bestanden.

Selv om man kunne blitt den rikeste reindriftsutøveren i verden, så er ikke penger noe verken Tonje eller Per Anders streber etter.

– Penger er ikke alt. Hvis man mot viljen sin flytter på andre siden av jorden for kun penger, så synes jeg man gjør det på feil grunnlag. Det går an å tjene penger på andre måter enn å flytte til den andre siden, sier hun.