Tone Finnesen

Tone Finnesen er 10. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 5.

Tone Amundsen
Foto: NSR

Hun er født 12. mars 1973. Bosatt i Bodø. Hun er fagkoordinator.

I kommunen var 88 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.226 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Tone Finnesen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

467 659

0

177 202

2007

507 394

0

194 580

Roller

Hun er styreleder i Arran - Julevsame Guovdasj Lulesamisk Senter. I 2007 var driftsinntektene 11 939 000 kr, mens resultat før skatt var 56 000 kr. Daglig leder er Filip Edgar P. Mikkelsen.

Hun står oppført som styreleder i Lulesamisk Næringssenter AS. Driftsinntektene i 2007 var 1 124 000 kr, mens resultat før skatt var 277 000 kr. Daglig leder er Filip Edgar P. Mikkelsen.

Finnesen er styremedlem i Helse Nord Rhf. Driftsinntektene i 2007 var 9 687 539 000 kr, mens resultat før skatt var på minus 724 204 000 kr.

Sivilstand
Gift med Per Inge Finnesen

Barn
Charlotte født 1992

Utdanning
Arbeidslivskunnskap halvårsenhet, Høgskolen i Bodø
3 årig sykepleier utdanning, Høgskolen i Narvik
Grunnkurs rørlegger, Sortland videregående skole
Videregående kurs rørlegger, Sortland videregående skole
VO-kurs allmennfag, Hamarøy videregående skole

Yrkesbakgrunn
Nåværende jobb: fagkoordinator, Østbyen hjemmetjeneste i Bodø kommune
Sykepleier i hjemmetjenesten og på sykehus
Halvt år lærer i samisk klasse, Drag skole
Kontorassistent, Drag Rørservice A/S

Verv
2006- Medlem i styret for Helse Nord
Styreleder for Árran lulesamiske senter, utnevnt av Sametinget
Medlem av samisk kulturråd

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant, medlem i møtelederskapet, medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen
2005-07 Sametingsrepresentant, nestleder i møtelederskapet, medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen
Tidligere medlem i tilskuddstyret

Språk
Norsk