Høyere tomtepriser i Finnmark

- Tomteprisene i Finnmark skal følge markedsverdien, sier eiendomssjef Sverre Pavel i Finnmarkseiendommen. I Kautokeino går prisen opp 70 prosent.

Nå blir det slutt på parkeringskaoset i Hammerfest
Foto: Bjørnar Lunga

Strategivalget i Finnmarkseiendommen (FeFo) innebærer at tomteprisene nå skal følge markedsverdien på stedet. 

- I pressområdene som Alta, Sør-Varanger og Hammerfest, vil det bli betydelig dyrere tomter, mens andre vil beholde forholdsvis rimeligere tomter, sier styreleder i FeFo, Erling Fløtten.  

 I Kautokeino stiger tomteprisen med nærmere 70 prosent.

- Det innebærer at kvadratmeterprisen går fra 12  til 20 kroner, sier eiendomssjef Sverre Pavel i FeFo. 

- Ikke dramatisk stigning   

Erling Fløtten
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

- Prisstigningen i Kautokeino er ikke høy, selv om det høres mye ut på prosentbasis.  I kroner utgjør ikke dette mye, sier styreleder Erling Fløtten i Finnmarkseiendommen.

- Dyrere i byene

Vedtaket om at tomteprisene skal markedsreguleres, betyr at en del kommuner vil ha svært rimelige priser, og relativt kostbare i andre kommuner.

Eksempelvis vil pressområdene Alta, Sør-Varanger og Hammerfest få ganske mye høyere tomtepriser, sier Fløtten.

20 kroner vanlig

Mange kommuner utenfor beholder rimelige tomtepriser.

Tana, Nesseby og Karasjok, vil i likhet med Kautokeino, ha tomteprisen på 20 kroner pr kvadratmeter.  Lakselv tettsted i Porsanger kommune, får dobbelt så høy tomtepris, mens prisen utenfor sentrum, settes til 20 kroner.

Forslaget om høyere tomtepriser ble drøftet allerede i fjor av Fefo.

Alta-ordfører Geir Ove Bakken var en av de som reagerte allerede da.

– Slipper man private til, er det ingen grunn til å tro at man kan forhandle med dem for å få de til ikke å ta markedspris, sa Bakken.