NRK Meny
Normal

– Vi ser alvorlig på hendelsen

For halvannet år siden våknet reindriftsutøvere i Galggojávri i Storfjord til nesten tømt vann. Nå har Troms Kraftforsyning og Energi AS fått en bot på kr. 300.000,-

Galggojavri tømt for vann

Troms Kraftforsyning og Energi AS ble ilagt kr. 300.000,- i overtredelsesgebyr for brudd på manøvreringsreglement for Galggojávri i Storfjord i 2014. Reindrifta håper at dette ikke gjentar seg.

Foto: Ingir Baal Nango / Privat

En teknisk svikt skal ha vært årsaken til vannstandsreduksjonen i et reguleringsmagasin i september 2014.

De faktiske skadene var begrenset. Hvis hendelsen hadde skjedd på islagt magasin kunne konsekvensene for reindrift og allmenne interesser vært større, og vi ser alvorlig på hendelsen sier seksjonssjef for miljøtilsyn i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Øyvind Leirset.

Det er de som har utstedt gebyret.

Lena Glosemeyer Fangel

Kommunikasjonssjef i Troms Kraft AS, Lena Glosemeyer Fangel sier at de tar gebyret til etterretning og vil ikke anke saken.

Foto: Troms Kraft

Tømte vannet på kort tid

Det var Helligskogen reinbeitedistrikt som gjorde media oppmerksom om hendelsen. Troms Kraft produksjon oppga at feilen var at styringssystemet på luken for slipp av vann fra Galggojávri og ned i det nedenforliggende reguleringsmagasinet for Skibotn kraftverk.

Luken sto åpen i to døgn, noe som førte til at vannstanden sank ned til 1,02 meter under den laveste tillatte vannstand i 26 døgn fra 17. september til 13. oktober i 2014.

– Troms Kraft As tar overtredelsesgebyret til etterretning, og tar det til følge, skriver kommunikasjonssjef Lena Glosemeyer Fangel i epost til NRK-Sápmi.