Hopp til innhold

Tolv reinsdyr drept

Et sørgående tog fra Bodø kjørte i en liten reinflokk tirsdag ettermiddag.

Olof Anders Kuhmunen med påkjørt rein

Olof Anders Kuhmunen har ofte møtt dette synet.

Foto: Olof Anders Kuhmunen

Påkjørt reinsdyr

Det var et grotesk syn som møtte reineieren.

Foto: Olof Anders Kuhmunen

Reineier Olof Anders Kuhmunen fikk ved 15.30-tiden tirsdag melding om 20 rein som var påkjørt og drept av toget på Saltfjellet. Ulykken skjedde omkring fem kilometer nord for Lønnsdal stasjon.


– Når jeg kom fram til stedet var det allerede mørkt. Vi klarte å finne tolv reinsdyr som var påkjørt. Disse dyrene døde momentant, forteller Kuhmunen.

Dødsfelle

Ifølge Kuhmunen skaper terrenget utfordringer for reineiere blant annet ved at rein forviller seg ned på skinnegangen, men kommer seg ikke vekk derfra.

Han forteller at de tidligere har fremmet ønsker om å sette opp gjerder langs togskinnene også andre steder i distriktet.

Påkjørt reinsdyr

Omkring 100 reinsdyr ble påkjørt av tog langs denne strekningen ifjor.

Foto: Olof Anders Kuhmunen

– Om det er mye snø i området, risikerer man at reinsdyrene ikke kommer seg opp de bratte skråningene fra skinnegangen. Vi var på befaring her i høst, og konkluderte med at stedet i slike tilfeller fort kan bli en dødsfelle for reinene.

LES OGSÅ: – Rystende at rein må lide

100 påkjørt

Reineiere i distriktet har i flere år jobbet mot å få satt opp et gjerde langs skinnegangen mellom Sørelva og Semska, for å forhindre flere tap.

Langs den mest belastede strekningen, på kun fire kilometer, ble det påkjørt og drept rundt 100 reinsdyr ifjor.

Finansieringen av et slikt gjerde er allerede på plass, men Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland sier i et brev at bygging av gjerdet ikke kan påbegynnes før en godkjent plan foreligger.

«For å godkjenne planene krever Fylkesmannen at det må foreligge en godkjent reguleringsplan, eller tas nødvendige hensyn til friluftsliv og vilt gjennom etablering av overganger for vilt, rein og folk og merking av gjerdet som reduserer faren for påflygning av fugl.»

LES OGSÅ: Spøker for jernbanegjerdet

Påkjørt reinsdyr

Reinere fortviler over situasjonen

Foto: Olof Anders Kuhmunen

Korte nyheter