NRK Meny
Normal

Tolv av over 100 veier får samiske navn

Et mindretall av veiene i den tospråklige kommunen Tysfjord får samiske navn.

Tysfjord kommune - Samisk og norsk flagg

TOSPRÅKLIG: Tysfjord kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Det betyr at samisk og norsk er likestilte språk.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Jeg er fornøyd med at tolv veier får samiske navn pluss at to veier på Drag skiltes på både samisk og norsk. Det er halvparten av veiene på Drag og i Musken.

Det sier Lars Filip Paulsen, som både er samisk språkkonsulent i Tysfjord kommune, kommunestyrerepresentant (Felleslista) og sametingspolitiker (Høyre).

Tidligere denne måneden vedtok Tysfjord kommunestyre navn på alle veiene i kommunen som ikke har det fra før. Ingen tok ordet under behandlingen.

Dermed får tolv av over 100 veier får samiske navn.

Kommunestyrepoltiker Lars Filip Paulsen (H)

Politiker og språkkonsulent i Tysfjord kommune, Lars Filip Paulsen, er ikke helt fornøyd.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Synd

Men språkkonsulenten er ikke fornøyd med at resten av kommunen får bare norske navn.

– Det som er synd er at vi ikke fikk inn noen forslag på samiske veinavn på de andre stedene i kommunen. Kommunedelsutvalgene fikk makta til å utarbeide de første forslagene, og da kom det ikke noen forslag på samiske veinavn.

Tysfjord er en tospråklig kommune som er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Det betyr at norsk og samisk skal være likestilte språk i kommunen.

Mange reaksjoner

I 2010 startet kommunedelsutvalgene i Tysfjord et arbeid med å døpe alle veiene i kommunen, og foreslo at samtlige veier i Tysfjord skal ha norske navn.

Det skapte reaksjoner blant samer, som krevde at veiene også må ha samiske navn. En innbygger dokumenterer å ha sendt inn samiske forslag, men forslagene forsvant sporløst.

Da kommunen la veinavnene ut på høring haglet det inn med forslag på både samiske og norske navn. Deretter kom kom veinavnene på ny høring og kommunen foreslo at hver tiende vei skal få samisk navn.

Det var ikke alle fornøyd med. Sametingsrepresentant spurte om kommunen bare var ti prosent samisk, mens sametingspresidenten var bekymret for at lulesamisk skulle bli usynlig.

Dette vedtok politikerne:

  • Musken: To samiske navn. Ingen norske.
  • Drag og omegn: 16 norske og ti samiske navn. To av veiene med norsk navn skal også skiltes på samisk.
  • Hundholmen - Haukøy - Skjellesvik/Eidet - Skarberget: 11 norske navn. Ingen samiske.
  • Storjord og omegn: 17 norske navn. Ingen samiske.
  • Kjøpsvik har 48 norske veinavn fra før og ingen samiske. Det er ikke utarbeidet noen nye forslag.