Hopp til innhold

To unge ute av Nordkalottfolket: – Det har vært vanskelig

To unge politikere har nå meldt seg ut av ett av Sametingets største partier. – Det er mye i Nordkalottfolkets politikk jeg ikke kan stille meg bak, sier den ene.

aina-aslaksen
Foto: Liv Inger Somby / Sametinget

Aina Madelen Nordsletta Aslaksen har vært medlem av Nordkalottfolket i to år.

For en erfaren samepolitiker virker det kanskje som et øyeblikk, men Aslaksen har vært aktiv i partiet halve sitt voksne liv.

Hun forteller at grunnen til at hun meldte seg ut, er måten partiet omtaler reindrifta.

Aina Madelen Nordsletta Aslaksen

Aslaksen forteller at hun har gått noen runder med seg selv før hun valgte å melde seg ut.

Foto: Privat

De har en retorikk som sier at reindrifta er prinsipielt imot all annen næring, og at reindrifta motarbeider og sier nei til alt.

Aslaksen forteller at hun synes partiet går imot mye av det reindrifta uttaler seg om, og at reindrifta og Nordkalottfolket har blitt to rake motsetninger.

Jeg kommer fra en reindriftsfamilie og har selv begynt å engasjere meg mer i reindrifta. Det er mye i Nordkalottfolkets politikk jeg ikke kan stille meg bak og forsvare. Jeg har gått noen runder med meg selv.

Les også: Unge politikere kvier seg for å stå på listene: – Hvem skal styre i fremtiden?

Valgdebatt Alta vgs. 3
Valgdebatt Alta vgs. 3

Mister to unge politikere

Det har de siste to årene pågått en prosess med å etablere ungdomspartiet Nordkalottungdommen. Nå trekker også leder for interimsstyret, Katarina Jørstad Thoresen (22), seg fra Nordkalottfolket.

Katarina Jørstad Thoresen

Katarina Jørstad Thoresen er an av to unge politikere som går ut av Nordkalottfolket. Hun innrømmer overfor NRK at det også er delvis grunnet politiske meninger.

Foto: Privat

13:49

Solveig:Hei😊 Jeg hørte at du har meldt deg ut av Nordkalottfolket. Hvorfor gjorde du det?

13:50

Katarina Jørstad Thoresen:Det stemmer. Det er ikke noe dramatisk, det er rett og slett tidsmangel. Jeg følte at jeg måtte si nei ofte, pga. studier og livet.

13:50

Solveig:Skjønner! Hadde det noe med politikken til partiet å gjøre?
Katarina Jørstad Thoresen:Det var nok en blanding av det og personlige årsaker, men det var nok tiden som la mest vekt.

13:51

Solveig:Hva tenker du videre nå?

13:52

Katarina Jørstad Thoresen:Jeg kommer ikke til å gå over til et annet parti med det første. Nå må jeg bruke tiden på studier og meg selv. Men det er jo spennende, så om det tillates vil jeg fortsette å stille som vara😊

Tidligere partileder og nå parlamentarisk leder for Nordkalottfolket, Torill Bakken Kåven, ser på utmeldingene som udramatiske.

Det er fritt for alle medlemmer å melde seg ut av partiet, vi lever i et åpent demokrati. Aslaksen sitter som vararepresentant, og så lenge ingen melder forfall så vil det ikke ha noen praktisk betydning i sametinget, sier Kåven.

Bilde av Torill Bakken Kåven

Tidligere leder av partiet, Torill Bakken Kåven, sier at politikken de har ført overfor reindrifta, er den samme som alltid.

Foto: Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen

Når det gjelder Aslaksens uttalelser om Nordkalottfolkets reindriftspolitikk, er hun uenig i at det har skjedd noen endringer.

Vi mener ingenting om reindriftspolitikk som vi ikke har ment hele veien, egentlig siden 2005.

Les også: NSR i ferd med å bli en urban organisasjon

Andreas Vangseng Becken og Anne Henriette Nilut
Andreas Vangseng Becken og Anne Henriette Nilut

Kåven tror ikke at Aslaksens utmelding vil påvirke Nordkalottfolkets ungdomspolitiske arbeid, og mener fortsatt at Madelen er en god representant for de unge selv om hun ikke er med i Nordkalottfolket lengre.

Nordkalottfolket jubler over valgseier.

Det var god stemning i Nordkalottfolket-leiren etter valget i 2019.

Foto: Frode Grønmo / NRK

Vi har ikke noe konflikt på noen som helst måte, og hun er en kjempeflink person. Vi ønsker henne bare lykke til videre, avslutter hun.

NRK snakket med Bakken Kåven før det ble kjent at også Thoresen hadde meldt seg ut av partiet.

Har vært skummelt

Aslaksen har tenkt nøye gjennom avgjørelsen om å bryte ut av partiet, og har hatt bekymringer for hvordan partiet kom til å reagere.

Det har vært litt skummelt. Jeg har vært redd for reaksjoner, og har spurt meg selv om jeg tør. Det å gå inn i et parti og så trekke seg uten å fremstå som en vinglepetter. Men det er så prinsipielt viktig for meg at det til slutt ikke var noe annet valg, forteller Aslaksen om sin avgjørelse.

Hun legger til at hun har fått støtte fra Nordkalottfolket og at det ikke har vært noe dramatikk da hun meldte seg ut.

NRK forklarer

Hva gjør Sametinget?

Sametingets oppgave

Sametinget er et folkevalgt organ opprettet som skal sikre Norges samiske befolkning politisk representasjon og medvirkning.

Men de kan ikke gjøre alt, vel?

Arbeidsområdene til Sametinget er alle saker som etter berører den samiske folkegruppa.

Sametinget har i tillegg en del ansvarsområder som de får fra staten. De konsulterer og gir råd til myndighetene i flere saker.

Hvordan velges Sametinget?

Det er 7 valgkretser som dekker hele landet.

Hver valgkrets får tildelt mandater etter antall samer som kan stemme som bor i kretsen.

Til sammen velges det 39 representanter fra hele landet.

Hvilke partier finnes?

Sametinget består av noen samiske partier, og noen norske partier som har samiske datterpartier. For eksempel er det største partiet nå NSR (Norske Samers Riksforbund), mens Arbeiderpartiet er et annet stort parti som vi kjenner fra norsk politikk.

Nordkalottfolket gjorde et godt valg i 2021, og er det største partiet i opposisjon nå.

Vanlig

Førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT, Jonas Stein, har norsk og europeisk politikk som sitt primære forskningsområde.

Han har blant annet forsket på norske lokal- og regionalvalg.

Forskeren mener det kan være vanligere for unge politikere å endre mening enn for eldre.

Jonas Stein.

Valgforkser Jonas Stein forteller at det er vanlig å endre politiske meninger, spesielt for unge.

Foto: Anne Lise Norheim

Det som ofte skjer når partier gjør et bra valg, er at unge som kanskje ikke har lang fartstid i partiet blir valgt inn og oppdager at partiets verdier kanskje ikke stemmer med det de opprinnelig trodde, sier Stein.

Ellers kan det være en enkeltsak som plutselig blir satt veldig på spissen, og da kan lojaliteten og egen overbevisning komme i skvis med det partiet mener.

Politisk tillit

Dersom Aslaksen eller Thoresen bestemmer seg for å melde seg inn i nye politiske partier, mener Stein at det er gode muligheter for å fortsette den politiske karrieren

–Tilliten politikeren får handler om i hvilken grad de klarer å overbevise det nye partiet og det nye partiets velgere om at man oppriktig støtter det. Og det er det mange som klarer, forteller Stein.

Fortsetter på Sametinget

Ettersom politikere er personlig folkevalgte, vil verken Aslaksen eller Thoresen miste sine plasser når de bryter ut av Nordkalottfolket.

Sametinget

De to som meldte seg ut av partiet, får fortsette på Sametinget.

Foto: EILIF ASLAKSEN / EILIF ASLAKSEN

Aslaksen fortsetter derfor som første vararepresentant fra Ávjovárre valgkrets, og Thoresen som vararepresentant i Nordre valgkrets, men uten partitilknytning. De innkalles til Sametinget når de faste representantene ikke kan stille.

Men utmeldingen av Nordkalottfolket er ikke slutten på Aslaksens politiske karriere.

Jeg har fått politisk engasjement inn med morsmelka, så det er ikke naturlig for meg å gi meg i politikken. Jeg fortsetter å engasjere meg som uavhengig vararepresentant på Sametinget i tillegg til at jeg er med i Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU), så der kan jeg påvirke mye, sier Aslaksen.

Korte nyheter

 • Lohpidii álgoálbmotdepartemeantta – dál geahčada baicca kantuvrra ásahit

  Brasila ođđa válljejuvvon presideanta, Luiz Inácio Lula da Silva lohpidii Brasila álgoálbmogiidda álggahit sierra álgoálbmotáššiid departemeantta. Departemeanta galggašii gieđahallat ja veahkkin fas nannet álgoálbmogiid rivttiid ja suddjema, maŋŋágo dálá ráđđehus lea daid njeaidán.

  Bearjadaga celkkii Lula ahte son baicce lea árvvoštallame ossodaga ásahit, mii galgá gullat presideantakantuvrii, ovdalii go olles departemeantta. Dása reagerejit Brasila álgoálbmotnjunnošat, čállá Reuters.

  – Min dilli lea dál nu duođalaš, ahte mii dárbbašat nana departemeantta mas lea mearridanváldi ja resurssat min várjalit, dadjá Univaja álgoálbmotsearvvi, mii lea Javari Valley:s, advokáhtta, Eliesio Marubo.

 • Vurdet muohtadálkki

  Nordlándii ja Mátta-Romsii leat sádden fiskes dási muohtaváruhusa mii bistá maŋŋebárgga iđedisbeaivve gitta gaskavahkku eahketbeaivái.

  Maŋŋebárggas gaskavahkku rádjái galgá 20-35 sentte muohttit. Báikkuid muohtaoavttit, dieđihit Meteorologalaš instituhtas.

  farevarsel snø
  Foto: Meteorologisk institutt
 • Varsler store snømengder tirsdag og onsdag

  Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye snø i deler av Nordland og Sør-Troms. Fra tirsdag formiddag til onsdag ettermiddag kan det komme 20-35 centimeter snø. Bygene vil treffe ulikt, og det kan bli lokale forskjeller på snømengdene, heter det i meldingen fra meteorologene. Mest snø ventes i ytre og midtre strøk.

  farevarsel snø
  Foto: Meteorologisk institutt