NRK Meny
Normal

Samiske siidaer stemplet som «degenererte» eller «ikke funksjonsdyktige»

Den finske koloniseringen og moderniseringen av Petsamo 1920-1944 satte dype spor i østsamenes historie.

Skoltesamer fra Paatsjoki

Bildet viser østsamer fra Paatsjoki.

Foto: Arkiv / TMU

Søndag 22. mars holder postdoktor Jukka Nyyssönen foredrag på Tromsø Museum, der han for seg temaene modernisering og østsamer (skoltesamer), evakuering og gjenreisning.

Han forteller om de måtene østsamene har blitt tatt imot og behandlet på i Finland, både i den tida Petsamo tilhørte Finland (1920-1944) og etter den andre verdenskrig.

Kortvarig finsk tilstedeværelse

Den finske tilstedeværelsen på Murmanskkysten var kortvarig. Likevel har den moderniseringen som fant sted i Petsamo under finsk styre etterlatt mange spor, som fremdeles vises i regionen.

Moderniseringen brakte med seg ugjenkallelige forandringer; det tradisjonelle leveviset i to skoltesamiske siidaer, Pasvik og Petsjenga, ble trampet under føttene av den industrielle framgangen.

Menneskene i disse siidaene ble målt med samtidens finske målestokk, og siidaene ble stemplet som «degenererte» eller «ikke funksjonsdyktige».

Er det mulig å tolke skjebnen til disse siidaene på en mer konstruktiv måte? Forsvant siidaene egentlig? spør Jukka Nyyssönen.

Foredraget knytter seg til utstillingen «Murman – håpets kyst» (ekstern lenke) som forteller bosetternes historie og viser hvordan de ulike folkegrupper levde i lag på Kola-kysten.

Publikum kan også se utstillingen «Kalde kyster – nære relasjoner» (ekstern lenke) som handler om hvordan norsk og russisk kultur i nord har påvirket hverandre innen handel, fangst, fiske, ekspedisjonsliv, håndarbeid og språk.