To omkom på nord-norske veger

De foreløpige ulykkestallene for november viser at det skjedde 2 dødsulykker på vegene i Nord-Norge i forrige måned. Begge ulykkene skjedde i Finnmark, og dette var de første dødsulykkene i Finnmark i år, skriver Statens vegvesen.