NRK Meny
Normal

Máze styrer Finnmark

Av Finnmarkseiendommens seks styremedlemmer, vil to være fra den lille samiske bygda Máze.

Finnmarkseiendommen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametinget skal utnevne tre medlemmer til Finnmarkseiendommens FeFo) styre og i morgen vil Sametinget velge to fra Masi og en fra Alta.

Finnmark fylkesting velger de tre andre medlemmene til styret. Styret blir valgt for fire år.

Máze sterkt representert

Nils Johan J. Gaup

Nils Johan J Gaup

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Arbeiderpartiet ( Ap) i Sametinget velger Nils Johan J Gaup som sin representant til FeFo styret, han representerer også reindrifta.

Gaup er også fylkestingsrepresentant for Ap og leder av partiets lokallag i Karasjok.

Norske Samers Riksforbund (NSR) velger Klemet Erland Hætta som representant. Hætta er ordfører i Kautokeino.

Klemet Erland Hætta

Klemet Erland Hætta

Foto: NSR

Både Gaup og Hætta er opprinnelige fra den lille samiske bygda Máze.

Tre fra Kautokeino

Tidligere er det blitt klart at Toril Bakken Kåven fra Alta blir den tredje representanten valgt av Sametinget. Bakken Kåven venter barn i løpet av denne måneden og dermed blir hennes vararepresentant, Isak Ole Hætta fra Kautokeino å tiltre FeFo styret fra nyåret.

Isak Ole Hætta

Isak Ole Hætta

Foto: Rune Berg

Dermed blir halvparten av FeFos medlemmer fra Kautokeino kommune når det nye styret begynner sitt virke fra neste år.

Finnmark fylkesting har ikke oppnevnt nye medlemmer til FeFo styret, dette vil de gjøre på fylkestingsmøtet i neste uke.